2011. június 18. 20:17

Egység Magyarországért - kongresszusi határozat

A Magyar Szocialista Párt Kongresszusa, a párt történetének egyik legfontosabb pillanatában kiáll a szabad, igazságos, modern és európai Magyar Köztársaság megteremtéséért folytatott következetes baloldali politika mellett. Fenntartja szervezeti és politikai egységét, megújítja működését, politikai karakterét, szigorítja a szervezet belső etikai normáit. Az MSZP kongresszusa áttekintette a magyar baloldal aktuális feladatait, a párt jövőjének kérdéseit és a követendő szervezeti, illetve szövetségi stratégia irányait.

A Magyar Szocialista Párt Kongresszusa, a párt történetének egyik legfontosabb pillanatában kiáll a szabad, igazságos, modern és európai Magyar Köztársaság megteremtéséért folytatott következetes baloldali politika mellett. Fenntartja szervezeti és politikai egységét, megújítja működését, politikai karakterét, szigorítja a szervezet belső etikai normáit. Az MSZP kongresszusa áttekintette a magyar baloldal aktuális feladatait, a párt jövőjének kérdéseit és a követendő szervezeti, illetve szövetségi stratégia irányait.

1. Elfogadja a mellékelt politikai nyilatkozatot, mint a regnáló kormány országromboló tevékenységével szembeni küzdelem irányadó dokumentumát.

2. Kezdeményezi a Programtanács „Iránytű” című anyagának belső vitáját. A dokumentum egyszerre jelent folytonosságot és önkritikát eddigi tevékenységünk kapcsán, megerősít értékeink képviseletében, egyben új irányokat ajánl a jövőre. A társadalmi-, a tudományos- és közéleti partnerekkel folytatott konzultációk eredményeivel kiegészítve, a következő kongresszus jóváhagyásával a megújuló MSZP új alapdokumentumává válhat.

3. Az MSZP nyitott, demokratikus, baloldali néppárt, amely a politikai és szervezeti önállóság tiszteletben tartásával sokszínű, érték- és programalapú szövetségkötésre készül a jelenlegi kormány leváltásában érdekelt demokratikus pártokkal, mozgalmakkal, szakszervezetekkel és civil szervezetekkel.

4. Megerősítjük, hogy az MSZP az európai szociáldemokrácia értékei – a szabadság, igazságosság, szolidaritás, esélyegyenlőség – mentén, a jelen kor kihívásainak megfelelő, progresszív, felelős, modern baloldali politikát kíván képviselni.

5. Baloldali pártként a Szocialista Párt kiemelt felelősséget érez az érdekeiket érvényesíteni nem, vagy alig tudó, elesett, kiszolgáltatott emberek iránt. Képviseli a fiatalokat, a munkájukból és nyugdíjukból élőket és mindazokat, akik az orbáni gazdaság- és társadalompolitika vesztesei. Támogatja azokat, akik a demokrácia, a jogállam és a Köztársaság helyreállítását tekintik céljuknak.

6. A párt továbbra is alulról felfelé szerveződő, nem vezérelvű, a tisztújítási gyakorlatában felmenő rendszerű szervezet marad, amely tiszteletben tartja az elkülönült szervezeti szintek autonómiáját.

7. A döntéshozatal előtti belső, demokratikus vita lehetősége az MSZP alapvető értéke. A viták igénylik a közösség iránti szolidaritást és felelősséget, a belső partnerséget. Az MSZP folyamatos megújulásának alapját jelentő érték a demokratikus belső működés.

8. A MSZP hatékony működésének alapja a demokratikus döntéseket követő fegyelmezett közös politizálás. A Kongresszus felszólítja az MSZP tagjait, hogy aktívan vegyenek részt a párt életében, és a nyilvánosság előtt képviseljék az MSZP által meghatározott közös álláspontot.

9. A Kongresszus felszólítja az Alapszabályszerkesztő Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a szigorúbb etikai normák következetes érvényesíthetőségére, a párt gazdálkodásának átláthatóbbá tételére, a párt működésének hatékonyabbá tételére, a párttagok és szimpatizánsok aktívabb részvételének biztosítására, továbbá az összeférhetetlenség szigorúbb szabályozására.

10. Az MSZP egységének megőrzése közös felelősség. A kongresszus arra hívja fel a párt minden tagját, szervezeteit és testületét, hogy határozottan lépjenek fel azokkal szemben, akik veszélyeztetik a párt egységét és választói megítélését.

11. A magánvélemények nyilvánosság számára történő megfogalmazását, a nyilvánosságon keresztül megvívott személyes vitákat a Kongresszus károsnak tartja, ezért az ilyen magatartást a továbbiakban súlyos etikai vétségnek tekinti. Felhívja valamennyi tagját, hogy tartsa be a mindenkire kötelező szervezeti és etikai szabályokat, legyen szolidáris közössége iránt.

12. A párt továbbra is a Magyar Szocialista Párt néven kíván működni.

13. A kongresszus felszólítja a párt vezető testületeit, hogy az alapszabálynak és a közös döntéseknek szerezzen érvényt.

2011. június 18.