mszp.hu | Belföld | Közös akarattal Kultúra
2022. január 13. 14:41

Egységben Magyarországért: A kultúra legyen mindenkié!

Egységben Magyarországért: A kultúra legyen mindenkié!
Az új nemzeti egységkormány visszaadja a kultúra függetlenségét, szabadságát és színvonalát.

A kultúra Magyarország és a magyar nemzet jövőjének kulcsa, középpontjában pedig a szabadság és a színvonal kell, hogy álljon – szögezték le csütörtöki online sajtótájékoztatójukon az Egységben Magyarországért, azaz a demokratikus ellenzék politikusai.

„A kultúra nem lehet a politika szolgálója, márpedig erre történt kísérlet. (…) Szerintünk meg az a jó, ha a kultúra nem szolgál semmiféle politikai irányzatot: akkor jó, ha a kultúra szabad” – nyomatékosította az MSZP részéről Hiller István.

A párt választmányi elnöke kiemelte, az Egységben Magyarországért legfőbb vállalása, hogy garantálja a művészet, az alkotás és a kultúra szabadságát.

A volt kultuszminiszter rámutatott, a politikának van szerepe a kultúrában, de nem az, amit a Fidesz szánt neki. „Teremtsen lehetőséget, terepet, keretet, teremtse meg a finanszírozás feltételeit, tegye lehetővé a színvonalat! Ne ő határozza meg, hogy mi a jó, de tegyen meg mindent azért, hogy az alkotók szabadságban, színvonalas alkotásokat hozzanak létre”.

A szocialista politikus emlékeztetett az SZFE szétverésére, a sok be nem váltott kormányzati ígéretre a kultúra területén, valamint az elhibázott kormányzati kulturális politikára, melynek többek közt a nemzeti kulturális intézmények fenntartása és működtetése is feladata lenne.

„Ezt a feladatot az Egységben Magyarország pártjai, és az a kormány, amelyet létrehozunk, teljesíteni fogja. Ennek keretében itt együtt kívánjuk bejelenteni, hogy új Nemzeti Könyvtárt építünk! Az Országos Széchényi Könyvtár, a nemzet könyvtára korszerű, minden igényt kielégítő, új épületben kerül elhelyezésre” – mondta el.

Megjegyezte, hasonlóképpen szükség van a magyar nemzeti kultúra külföldi bemutatásának új, központi intézményére is, a megszüntetett Balassi Intézet nyomán a magyar kulturális diplomácia modern centrumára.

„A művészeknek, az alkotóknak, a közművelődés dolgozóinak, a teljes magyar kultúrának szabadságot és színvonalat biztosítunk: szabadság és színvonal” – fogalmazta meg az Egységben Magyarországért legfontosabb vállalását Hiller István.  

 „A NER a kultúrharc meghirdetésével az elmúlt 11 évben gyorsuló ütemben szállta meg a kultúra területét, (…) megszállták a teljes intellektuális és szellemi teret (…), a kulturális intézmények a Fidesz kifizetőhelyeivé váltak” – emlékeztetett Gréczy Zsolt. A Demokratikus Koalíció politikusa ígérte, a mostani ellenzék, ha kormányra kerül, „kiszabadítja a kultúrát a Fidesz fogságából”.

Gréczy rámutatott, a kultúrharc ellentéte nem a kultúrbéke, hanem a kultúra maga. „A kultúrpolitika nem köteleződhet egyetlen politikai párt és világnézet mellett sem! Magyarország jövőjét tekintve károsnak, a fiatal nemzedékek szemszögéből pedig történelmi léptékű bűnnek tartjuk a kultúra feudális jellegű, hűbéri rendszeren alapuló irányítását egy, a nemzet egészét nem reprezentáló ideológia jegyében”.

A DK politikusa hangsúlyozta, szakmai szempontok mentén a tehetségre és a szakmai minőségre összpontosítva szervezik majd át a mostani átláthatatlan és a lojalitásra épülő rendszert, természetesen az érintett szakmai és civil szervezetek, alkotók, művészek, szakértők bevonásával. „A kultúra legyen mindenkié, legyen közös felelősségünk” – követelte.

„A mi véleményünk szerint a kultúra nemzeti alap, ezért is javasolta a kulturális programot előkészítő bizottság egy önálló kulturális minisztérium létrehozását, hiszen nekünk a kultúra kiemelt nemzetstratégiai ágazatnak minősül” – húzta alá Brenner Koloman.

A Jobbik oktatáspolitikusa bejelentette, az ingatlanvagyont, amit a Magyar Kultúráért Alapítvány, illetve Demeter Szilárd, „a Fidesz kultúrpápája” kapott közpénzből, az új, nemzeti egységkormány visszaadja a magyar polgároknak; vissza fogják állítani a Kulturális Örökségvédő Hivatalt, a Magyar Művelődési Intézetet, valamint a Képzőművészeti Lektorátust. „A Magyar Művészeti Akadémia túlzott jogköreit nemzeti kormányunk felül fogja vizsgálni és egyidejűleg kezdeményezzük a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia jogállásának és művészeti feltételeinek rendezését” – jelentette be Brenner. Hozzátette az előadói, művészeti támogatások rendszerét is igazságossá és átláthatóvá fogják tenni.

„Az új Országgyűlés törvényben fogja garantálni a Nemzeti Kulturális Alap függetlenségét, aminek jelenlegi elnöke Kásler Miklós, tehát a mindenkori miniszter. Mi úgy gondoljuk, hogy a Nemzeti Kulturális Alap elnöke nem lehet politikus” – mondta el Halmai Róbert. A Momentum kultúrpolitikusa ígérte, szakértőkkel, szakmai alapon fogják átszervezni az alap működését, a támogatások rendszerét.

„Az új kormány azonnali, minimálisan 30%-os béremelést fog biztosítani elsősorban azoknak a szakembereknek, akik kistelepüléseken, önkormányzati intézményekben dolgoznak. Ezt követően pedig a szakmai és az érdekvédelmi szervezetek bevonásával átfogó bérrendezést dolgozunk ki, életpályamodell biztosítunk a kulturális szakembereknek, bevezetjük a kulturális terület közszolgálati jogviszonyát” – tette hozzá.

Kapcsolódó párttagok