Külföld | digitális távközlés
2013. június 21. 08:49

Egységes digitális hálózatok a társadalmi felzárkózásért

„Az egységes digitális távközlési piac megteremtése nemcsak évente 110 000 milliárd eurót spórolhat meg nekünk, de a társadalmi felzárkóztatás egyik fontos eszköze is lehet” – állítja Herczog Edit, a téma parlamenti jelentéstevője.

A nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet tervezetének szakbizottsági vitájában Herczog Edit elmondta, hogy az EU jelenleg éppen azon a területen szenved versenyhátrányt a globális piacon a szétaprózott piacával, ahol pedig éppen a leggyorsabban tudna versenyelőnyre szert tenni. A képviselő szerint az Európa 2020 stratégia célkitűzései – minden európai 30Mbps, a lakosság fele pedig 100 Mbps sebességű internetkapcsolattal rendelkezzen – egyáltalán nem elrugaszkodottak, ha sikerül mind a piac egységesítése, mind a műszaki költségek csökkentése felé egyaránt hatni.
 
Jelenleg Európa szerte az infrastruktúra fizikai kiépítése jelenti a legsúlyosabb költségtényezőt a szélessávú hálózatok megteremtése során, ezért elsősorban a hatósági adatbázisok összefésülésével olyan közigazgatási rendszert kell teremteni, amely lehetővé teszi az infokommunikációs és az energiaszektor közös beruházásait. Mint Herczog Edit elmondta, a két szektornak félre kell tennie a versengését, mert Európa csak versenyképes, költséghatékony digitális infrastruktúra kiépítésével lábalhat ki a válságból.
 
Herczog szerint a szélessávú infrastruktúra kérdését kiemelten kell kezelni, mert az információhoz történő hozzáférés a civil társadalmat erősíti, és segít kialakítani a lényeges politikai döntésekhez nélkülözhetetlen társadalmi véleményeket.