Belföld | földtörvény parlament
2012. október 16. 11:35

Éhes fideszes klientúra

 "Ez a törvényjavaslat ebben a formában nem más, mint az éhes fideszes klientúra számára történő kedvezményes földosztás, azaz megint műkörmösök, tetőfedők és Orbán Viktor barátai juthatnak majd földhöz. De a miniszterelnök a régi barátokról sem feledkezik meg, hiszen az új szabályok a 2001-ben privatizált, és 50 éves földbérlettel ellátott a Fidesz-érdekkörbe átjátszott egykori állami gazdaságokra, az elhíresült „piszkos 12-re” még 40 évig nem vonatkoznak."

 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslat
Mesterházy Attila
vezérszónoki beszéde

 

A termőföldről szóló új törvényi szabályozással a magyar történelem megismétli önmagát: a ’90-es évek elején a rossz szabályozás következtében 40 százalékkal csökkent a mezőgazdaság kibocsátása, 400 ezer ember került az utcára egyik napról a másikra és Magyarország elvesztette versenyképességét. A kárpótlási rendszer okozta károkat a magyar mezőgazdaság nagyon nehezen heverte ki, most pedig egy rossz szabályozással egy már működő rendszert rombol le az Orbán-kormány. Az új szabályozással beteljesül Fazekas Sándor azon ígérete, hogy a magyar mezőgazdasági termelés eléri a ’90-es évek szintjét, csak éppen az az 1992-es történelmi mélypont.

Vitathatatlan, hogy a 2014. május elsején lejáró moratórium miatt, szükséges az új termőföld forgalmi törvény megalkotása. Üdvözölendő a szándék, hogy a termőföld tulajdon, és használat alapvetően hazai gazdálkodók kezében maradjon. Az is helyes, hogy vissza akarja szorítani a föld körüli hazai és külföldi spekulációs törekvéseket. De sajnos ez a javaslat nem felel meg ezen elvárásoknak, hiszen a törvényjavaslat egy 20-30 évvel ezelőtti európai modellt tekint mintának és nem veszi figyelembe a világ mezőgazdaságában zajló alapvető változásokat.

2014. május 1-jétől 2 millió földtulajdonos tulajdona kerül veszélybe és értékelődik le. Számításaink szerint ugyanis a földszerzésre jogosultak száma rendkívül alacsony lesz hozzávetőlegesen 10 000 fő, ami rendkívüli módon leértékeli a termőföld vagyont, súlyos érdeksérelmet okozva a 2 millió földtulajdonosnak.

A mostani tulajdonosok könnyen elveszíthetik eddigi birtokaikat, és a kormányzati kommunikációval szemben a külföldiek így sokkal olcsóbban és könnyebben juthatnak jó minőségű magyar földhöz.

Csak a tények kedvéért: a törvény bevezeti, a földműves és a mezőgazdasági termelő fogalmát.

Ebből a fogalom meghatározásból látszik, hogy a miniszterelnök, illetve a miniszter kommunikációval szemben, a már Magyarországon gazdálkodó külföldi állampolgárokat a földszerzésben gyakorlatilag nem korlátozza.

Viszont nem szerezhetnek földet a társasági formában működő, családi tulajdonban lévő vállalkozások helyben lakó tulajdonosai és tagjai, illetve a társas vállalkozások helyben lakó tulajdonosai, alkalmazottai, akkor sem, ha a törvény egyéb személyi előírásainak megfelelnek.

Sőt az is érthetetlen, hogy miközben egy ezüst kalászos papírral rendelkező magyar, vagy európai agrárvégzettséggel rendelkező külföldi személy, 500 hektár termőföld tulajdonát is megszerezheti, egy agráregyetemi végzettséggel rendelkező fiatalt egy életre kizárnak az önálló gazdálkodásból, csak azért, mert társas vállalkozásban munkavállalóként kezdte el a pályáját.

Ez a törvényjavaslat ebben a formában nem más, mint az éhes fideszes klientúra számára történő kedvezményes földosztás. A földosztást új hivatal fogja végezni, gumiszabályok mentén ezért az eredmény sem lesz más, mint a földbérlet pályázatoknál: azaz megint műkörmösök, tetőfedők és Orbán Viktor barátai juthatnak majd földhöz. De a miniszterelnök a régi barátokról sem feledkezik meg, hiszen az új szabályok a 2001-ben privatizált, és 50 éves földbérlettel ellátott a Fidesz-érdekkörbe átjátszott egykori állami gazdaságokra, az elhíresült „piszkos 12-re” még 40 évig nem vonatkoznak.

Az már csak hab a tortán, hogy egy hivatal dönti majd el, hogy a faluban, ha több jogos földszerző is van, a föld tulajdonosa kinek adhatja el a földet. Aki ezt kitalálta az soha nem élt falun, hisz ebbe a mikroközösségbe ilyen módon nem szabad beleavatkozni. A hivatal tevékenysége és döntési szabályrendszere kísértetiesen hasonlít az NFA bírálati rendszerére. Itt is van néhány kötött szempont, és egy mindent felülíró szubjektív elem, amit „gazdasági indokoltságnak” neveznek. Ez a fajta hatósági túlhatalom mindig a korrupció melegágya

Ezzel a javaslattal veszélybe kerülnek a vidéki munkahelyek!

A méretkorlátozások miatt rengeteg mezőgazdasággal foglalkozó kis- és közepes vállalkozás kerülhet veszélybe és szűnhet meg. Ez több tízezer ember elbocsátásával fog járni. 30-40 ezer ember veszítheti el munkahelyét egyik napról a másikra. Ennyi család mindennapi megélhetése kerül veszélybe.

A törvény 12. paragrafusa rendezi a tulajdonszerzés és a haszonélvezeti jog szerzés megengedett mértékét. A magát a kistermelők megsegítőjének kikiáltó kormány talán a legnagyobbat ezzel a paragrafussal rúg a szektorba. A javaslat ugyanis teljesen figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy a mezőgazdaság nem csak szántóföldi művelési ágakból áll. A javaslat szerint nem idegeníthető el az egyéni vállalkozó által birtokolt föld, ha azzal az általa használt terület 10 hektár alá csökken.

Ebben két óriási hiba van:

  • Így nem korlátozható magán vagyon, ez sérti az alkotmányos jogokat.
  • A második, hogy a gazdálkodás szabadságát súlyosan sérti. Lehet, hogy egy szántóföldi kultúrából váltani akaró egyéni vállalkozónak földterületet kell értékesíteni, mert úgy dönt, hogy a jövőben kertészeti tevékenységet kíván folytatni, és az ehhez szükséges beruházást termőföld eladásból kívánja fedezni.


Ugyan ebbe a körbe tartozik az, hogy a családi gazdaság mérete nem csökkenhet 25 hektár alá. Rengeteg olyan család van, aki szőlő, vagy gyümölcstermeléssel foglalkozik, illetve melegházi intenzív zöldségtermesztést végez. Ezekhez a tevékenységekhez a 25 hektárnál lényegesen kisebb terület is elég.

A 33. Paragrafus pedig csak a mezőgazdasági kis és középvállalkozásokra ír elő foglalkoztatási kényszert.

Ezek a foglalkoztatási paraméterek egyszerűen komolytalanok, semmi szakmai alapjuk nincs, egyszerűen egy ellenségnek kikiáltott kör megbüntetéséről szólnak. A foglalkoztatás előírása lehet cél, ahogy erre már volt is példa a zöldség, gyümölcs és dohány szerkezetátalakítási támogatások ügyében. Az viszont védhetetlen, hogy miközben egy család akár 500 hektárt is tulajdonolhat, vagy 1200 hektárt használhat mindféle kötöttség nélkül, ugyanezt egy magyar kis és középvállalkozó csak 100 fő foglalkoztatása esetén teheti meg, ráadásul ezt 3 évre visszamenőleg kell igazolnia.

A törvény a használható területek megállapításánál egyáltalán nem veszi figyelembe az állattartás uniós előírásait.

Az a megközelítés is hibás, hogy sehogy nem jelenik meg az aranykorona érték, ami a gyengébb adottságú területeken gazdálkodókat érint negatívan. Korábban ez minden törvénynek része volt.

A törvényjavaslat látszólag segíti a fiatal gazdálkodókat. Azért csak látszólag, mert az uniós fiatalgazda külön támogatás feltétele, hogy pályakezdőnek kell lennie. Ebben a javaslatban pedig előírnának legalább 3 éves kötelező üzemi gyakorlatot.

Zavart látunk a kommunikációban is, hiszen sokszor halljuk, hogy a javaslat 200 ezerrel növeli az ágazatban tevékenykedők számát. De ennek ellentmondanak azok a kormánypárti kijelentések, hogy legalább 150 hektár kell egy család boldogulásához. Ez a teljes magyar termőföld területet figyelembe véve összesen 40 000 szereplőt jelent a mai 180 000 regisztrált termelővel szemben, és ráadásul emellett az ágazat jelenleg további 130 000 vidéki munkavállalónak biztosít jövedelmet.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a törvényjavaslat jelenlegi formájában és tartalmában úgy rossz, ahogy van. Veszélybe sodor 2 millió földtulajdonost, több ezer kis- és közepes vállalkozást, több tízezer vidéki munkahelyet és könnyebben juttatja termőföldhöz a külföldieket. Súlyos helyzetbe hozza a magyar mezőgazdaságot, valamint az élelmiszer- és feldolgozó ipart.

A felsorolt hibák jelentős része azonban módosító javaslatokkal orvosolható. Az országnak pedig elemi érdeke lenne, hogy ebben az ügyben konszenzusos törvény kerüljön elfogadásra, mert a termőföld kérdése valóban nemzeti ügy. Ezeket a módosító javaslatokat mi elkészítjük, és ezekről akarunk érdemi vitákat folytatni.

Elfogadásukkal a Fidesz bebizonyíthatja, hogy a saját klientúrájának érdekei helyett a magyar gazdálkodók, a mezőgazdaság és a magyar vidék érdekeit nézi.

Ez a törvénytervezet, ebben a formában ezeknek a követelményeknek nem felel meg, ezért a Szocialista Párt így nem tudja támogatni. azt is szeretném jelezni, amennyiben a javaslat változatlan formában kerül elfogadásra, előre jelzem: az MSZP amint kormányra kerül, meg fogja változtatni ezt a szabályozást.

Budapest, 2012. október 16.