2012. április 19. 14:07

El a kezekkel az iskola világától!

Az MSZP Pedagógus Tagozata megdöbbenéssel és felháborodással fogadta a hírt, miszerint a Belügyminisztérium iskolaőrökkel biztosítaná a rendet az iskolákban. Még felháborítóbb, hogy ezek az iskolaőrök az elképzelések szerint testi fenyítést is alkalmazhatnának!

A Pedagógus Tagozat követeli, hogy - amennyiben a hír igaz, - a Belügyminisztérium azonnal szüntesse be ezeknek az elképzeléseknek a jogszabályi előkészítését, amennyiben csupán hírlapi kacsáról van szó, azonnal és hitelesen cáfolja azokat!

Az iskola világában semmilyen erőszakszervezetnek nincs helye! A tervezett intézkedés gyermekellenes, a személyi szabadságot sértő és szöges ellentétben áll a korszerű pedagógia minden fajta irányával! Az elkötelezett, hivatástudattal oktató-nevelő pedagógusaink pedagógiai módszerekkel és nem a gyermeket - és családját - megalázó erőszakkal oldják a konfliktusokat! Érdeklődéssel várjuk, hogy a keresztény szellemiségű oktatásirányítás mikor emeli fel a szavát ezen elképzelések ellen.

Felhívnánk a kormány figyelmét arra, hogy terveik nem csak a jó erkölcs és a személyi autonómia megsértését helyezik kilátásba, de sértenek számos olyan, a gyermeki jogokat érintő nemzetközi egyezményt, amelyet a Magyar Köztársaság ratifikált, és amelyhez csatlakozott! Érthetetlen számunkra, hogy a kormány miért akar újabb konfliktust gerjeszteni a hazai és a nemzetközi közvéleményben!

Kajtárné Botár Borbála,
az MSZP Országos Pedagógus Tagozatának elnöke