2012. július 13. 14:57

Elégtételt az indokolás nélkül kirúgott köztisztviselőknek!

Az MSZP kártérítést követel az indokolás nélkül kirúgott kormánytisztviselőknek az erkölcsi és anyagi sérelmeikért!

A kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvényt a kormányváltás után a Fidesz úgy alkotta meg, hogy a központi közigazgatásban foglalkoztatott ”nem kívánatos” munkavállalókat egyik napról a másikra indokolás nélkül lehetett eltávolítani.

A törvény ezzel és a munkajogi jogvitára vonatkozó szabályok átalakításával gyakorlatilag kizárta az érdemi jogorvoslatot a jogellenesen eltávolított kormánytisztviselők előtt.
A bosszú áldozatául esett köztisztviselők számára – az erkölcsi tartáson kívül – az idő múlására, az AB-határozat késedelme miatt már az sem jelentett elégtételt, hogy az Alkotmánybíróság az indokolás nélküli felmentést alkotmányellenesnek találta, és 2011. május 31-i hatállyal megsemmisítette.

Az emberi jogok védelméről is szóló Római Egyezmény biztosítja a jogsérelem hatékony orvoslását akkor is, ha a hazai szabályozás ezt nem teszi lehetővé. Ez megalapozza az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) közvetlen eljárását anélkül is, hogy az érintett az esetlegesen biztosított hazai jogorvoslati lehetőséget kimerítette volna.
    
Üdvözlendő, hogy az EJEB a munkaügyi per formális lehetőségének a nemzeti jogban való biztosítása ellenére megállapította a joghatósága fennállását, és érdemben döntött az indokolás nélkül felmentett köztisztviselő javára.

Nagyon sokan vannak azonban, akiknek vagy nem volt kellő segítségük, bátorságuk ahhoz, hogy az EJEB-nél keressenek elégtételt, vagy a kérelem benyújtására nyitva álló határidőben még abban reménykedtek, hogy találnak munkát a közigazgatás más területein.

Ma benyújtottam az indokolás nélkül felmentett munkavállalók állami kárenyhítéséről szóló törvényjavaslatot, amely minden olyan tisztviselőre és munkavállalóra kiterjed, akit a kormányváltást követő tisztogatás során indokolás nélkül távolították el munkahelyéről.

Az MSZP kártérítést követel az indokolás nélkül kirúgott kormánytisztviselőknek az erkölcsi és anyagi sérelmeikért!

Lamperth Mónika,
az MSZP Közjogi kabinetvezetője,
országgyűlési képviselő