mszp.hu | Belföld | EP2014 interjú
2014. április 22. 09:25

'Elfogadhatatlan, hogy Európában a fiatalok tömkelege az utcán kezdje szakmai karrierjét'

- Az MSZP európai listájának első traktusában Ön az egyik „új arc”. Alig harminc éves fiatalemberként mennyire érzi magát felkészültnek az európai képviselőségre?

- A szakmai felkészültség önmagában kevés, ha nem párosul a feladat iránti kellő alázattal. Nekem a nemzetközi és az uniós együttműködés már hosszú ideje szívügyem, mert hiszem, hogy ezek révén is szolgálhatjuk és szolgálnunk is kell a magyar emberek érdekét. Egyetemistaként, már akkor is részt vettem a Nemzetközi Jogi Tanszék munkájában, amikor még e tantárgyat nem is tanultam. Később pedig a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakfőosztályán, majd a Külügyminisztériumban dolgoztam. Végzettségem szerint is európai és nemzetközi joggal foglalkozó jogász vagyok. Az elmúlt három év során rengeteg hasznos kapcsolatot építettem az uniós döntéshozók és az adminisztráció körében is, mint a szocialista delegáció titkára. A legfontosabb az, hogy minden megszerzett tudást és tapasztalatot valamennyien a magyar emberek javára fordítsuk. Ehhez pedig kellően felkészültnek érzem magam.

- Ahogy mondta is: eredendően jogász végzettségű, de szakembernek számít az agrárium mellett az ifjúságpolitikában is. Néhány éve az agrártárca uniós referensi feladatai után egy ideig a párizsi magyar nagykövetség mezőgazdasági attaséjaként is szolgált. Amennyiben a választók megválasztják, úgy mely területeken képzeli el magát az Európai Parlamentben?

- Több mint egy éve vagyok a párt újjáalakult Fogyasztóvédelmi Tagozatának ügyvezető alelnöke. Olyan terület ez, amely sajnos még ma sem rendelkezik megfelelő szintű képviselettel Magyarországon. Egy igazi, baloldali politikáról van itt szó, olyanról, amely a gyengébb, sokszor pedig kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztót kell, hogy megvédje. Számomra például elfogadhatatlan, hogy ne legyen olyan szervezet, amely előzetesen ellenőrzi, hogy egy Általános Szerződési Feltétel valójában sérti-e a fogyasztó jogos érdekét?! Teljesen világos mindannyiunk számára, hogy az esetek túlnyomó többségében nincs módunk-e feltételeket teljes körűen ellenőrizni, mi több beleszólásunk annak alakításában pedig egyáltalán nincs. Szeretném, ha lenne módom, hogy az Európai Parlamentben e kérdések kapcsán is valós eredményeket érhessek el a magyar emberek és összességében az európai fogyasztók számára is. Hasonlóan fontos kérdés az ifjúságpolitika, mely közvetlenül vagy családi kapcsolatainkon keresztül valamennyiünket érint. Elfogadhatatlan, hogy Európában a fiatalok tömkelege az utcán kezdje szakmai karrierjét. Mindez olyan hatással van a jövőnkre, mely az egész társadalomban negatív folyamatokat erősít tovább. A generációk közt ugyan nem szabad feszültséget szítani, azonban a fiataloknak reális lehetőséget kell biztosítani az élet megfelelő kezdésére, a családalapításra. Az MSZP és Európai Szocialisták Pártja (PES) elmúlt időszakbeli egyik legnagyobb eredménye az Európai Ifjúsági Garanciaprogram európai elfogadtatása és bevezetése. Ma már a jobboldal is támogatja, hogy négy hónapon belül valamennyi 25 év alatti fiatalnak munkahelyet, szakmai képzést vagy gyakorlati lehetőséget biztosítsunk az Unió valamennyi tagállamában. Azon kell a továbbiakban dolgoznunk, hogy mindehhez valós és megfelelő mértékű források legyenek hozzárendelve. Ez ugyanis Európa jövője! Ami az agrárügyeket érinti: Mudri György jelölt-társam éveken keresztül dolgozott az Európai Bizottság agrárügyi szakfőigazgatóságán, biztos vagyok benne, hogy e téren ő lesz a legalkalmasabb a magyar érdekek képviseletére.

- Miben látja a legfontosabb kihívást az MSZP következő delegációja és az európai baloldal számára a következő öt évben?

- Európának nincs más útja, a munkahelyteremtés irányába kell fordulnia, ennek kell az elsődleges prioritásnak lennie. Mindent e köré kell rendelnünk, ez kell, hogy mindennek az alfája és az omegája legyen. Ugyan óriási különbségek vannak az egyes régiók gazdasági fejlettsége és lehetőségei között, de a munkanélküliség mindenhol óriási probléma, még akkor is, ha például a magyar kormány minden eszközzel igyekszik „kozmetikázni” ezeket az adatokat. Úgy látom, hogy bármit is teszünk, annak a munkahelyteremtés célját kell elősegítenie, hiszen ez az, ami számos más probléma megoldását is magában rejti, legyen az a szociális segélyek vagy az alapjövedelem kérdése, a gazdaság fellendítése vagy például a kereskedelem nehézségei. Az pedig természetes, hogy az eddig elért és kivívott eredményeinket megvédjük és ha van mód rá, továbbfejlesztjük. Ilyen a szabad mozgás joga, az emberi jogok és a demokrácia védelme, vagy akár az adatvédelem kérdése is, hogy csak néhány példát említsek.

- Milyen személyes vállalással vág majd neki a következő időszaknak, Magyarország egyik új EP-képviselőjeként?

- Ferenc pápa a húsvéti ünnepek alkalmából az éhezés és a konfliktusok felszámolását, valamint a védtelenek segítését szorgalmazta. Nemes célok, melyekért baloldali politikusként én is őszintén tudok kiállni. Bármit teszünk, az a magyar emberek és az európai polgárok érdekét, békés egymás mellett élését kell, hogy szolgálja. Ha valamennyiünk élete csak egy picivel könnyebb lesz, akkor már majd elmondhatom, hogy sikeresen tevékenykedtem hazámért. Ennél viszont többet szeretnék, szeretném, ha újra egyre többen éreznénk úgy, hogy Európa minket segít, a mi érdekünket védi, a mi javunkat szolgálja, hogy Európa valójában mi vagyunk!

- Ön szerint miben rejlik majd Gúr Roland sikere brüsszeli politikusként?

- A magyar emberek és a baloldali érdekek, valamint az európai értékek kérlelhetetlen védelmében és képviseletében.