Elfogadták dr. Gurmai Zita jelentését az esélyegyenlőségi irányelvről

Nagy többséggel, 488 igennel, 152 nem mellett elfogadta az Európai Parlament dr. Gurmai Zita jelentését az esélyegyenlőségi irányelv felülvizsgálatáról.

A jelentés célja, hogy értékelje a 2004-ben elfogadott, a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés érvényesítéséről szóló irányelv végrehajtását és eredményeit, illetve javaslatokat fogalmazzon meg az irányelv későbbi felülvizsgálatához.
 
Az irányelv felülvizsgálatát különösen aktuálissá tette az Európai Bíróság azon döntése, amely megtiltotta, hogy a biztosítók eltérő biztosítási díjakat határozzanak meg női és férfi ügyfeleiknek. dr. Gurmai Zita szerint, ennek következményei most még nehezen láthatóak, de az áremelkedés szinte elkerülhetetlennek tűnik. Így az irányelv későbbi felülvizsgálata során ezt a problémát kezelni kell.  „Bízom benne, hogy az Európai Bizottság konstruktív párbeszédet kezdeményez a biztosítási szakmával a személyre szabott kockázatértékelés során használt statisztikai módszerekről, és az árrendszer újragondolásáról” – hangsúlyozta a képviselő.
 
A jelentés javaslatokat is megfogalmaz az irányelv későbbi átdolgozásához. dr. Gurmai Zita szerint az esélyegyenlőségi előírásoknak ki kellene terjedniük a médiára és az oktatásra, valamint a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni az állampolgárok tájékoztatására arról, milyen jogaik vannak és – szükség esetén – milyen jogorvoslati lehetőségek állnak nyitva előttük. Emellett nagyobb átláthatóságra van szükség a folyamatban lévő jogsértési eljárásokkal és a megtett intézkedésekkel kapcsolatban is, amelyeket nyilvános adatbázisban kellene elérhetővé tenni.