Élhető és fejlődő Budapestet

Budapest európai versenyképességének növeléséhez kiszámítható, transzparens jogi környezetet és részlegesen önálló adópolitikát kell kialakítani.

A város önállóságát és fenntartható költségvetési környezetét garantáló feltételek megteremtésével a városüzemeltetésben is új szemléletet kell meghonosítani. Alapelv a város takarékos és átlátható működtetése, amelyhez modern információs megoldások alkalmazására van szükség. A városüzemeltetésnek ezen túl folyamatosan figyelembe kell vennie a környezeti fenntarthatóság, az energiahatékonyság alapelveit is.

A mai napon lezajlott a demokratikus pártok és civil közösségek Budapest jövőjéről folytatott egyeztetéseinek gazdaságpolitikai fordulója.

2010 óta Budapest radikálisan megváltoztatott önkormányzati rendszerben és radikálisan lerontott költségvetési keretek között működik. Az önkormányzati önállóság felszámolására törő kormányzati akarat következtében a város értékei, vagyona meghatározó mértékben leszűkült. A 2013. évi költségvetési terv alapján jól látszik, hogy a város ma már elérte fenntarthatósága határát, már nem fejlesztései, hanem működésének színvonala van veszélyben. Jövője a jelenlegi struktúrában a mindenkori kormány jó-, vagy rosszindulatán múlik.

Budapest fejlődésének első lépése a város önállóságának újjáépítése. A város akkor lesz képes lehetőségeinek kibontakoztatására, a budapesti polgárok akkor lesznek képesek új növekedést teremteni, ha az állam hagyja tevékenykedni, kezdeményezni, vállalkozni és létezni Budapestet. Ennek garantálása, és az újrainduló növekedés felhasználásának rendezése érdekében van szükség Budapest-törvényre, amely átlátható, egyszerű és működőképes kereteket biztosít Budapest fejlődéséhez, igazgatásához, a kormány és a város kapcsolatához.

A város üzemeltetését, a közösségi közlekedést, a közterületek fenntartását, az önkormányzati lakások kezelését, önálló, felelősen gazdálkodó vállalkozások lássák el. A kiszámítható feltételek megteremthetik a növekedéshez elengedhetetlen bizalmat. E mellett Budapestnek saját garantált adóbevételekre van szüksége, amelyekre tartósan építhető a város gazdálkodása. Így válhat Budapest ismét valódi régiós központtá.

Elsődleges kitörési pontnak tekintjük a város erőforrásainak a tudásipar köré szervezését. A gazdasági fellendülésben a városban élők kezdeményezéseire, munkájára, aktivitására és tudására kell építenie. Nyitott, befogadó gazdaságpolitikában gondolkodunk, ahol a városvezetés nem kizárólagos kezdeményezője, hanem partnere a városban élőknek, itt működő vállalkozásoknak. Elengedhetetlen feltétel az esélyteremtés és a hozzáférés kiszélesítése: a várospolitika elvi alapja, hogy a munkavállalást, a tudásszerzést, a dolgozni, tenni akaró emberek kibontakozását támogassa.

Az alábbi szervezetek budapesti közösségei:

Magyar Szocialista Párt
Demokratikus Koalíció
Magyarországi Szociáldemokrata Párt
Szövetségben, Együtt Magyarországért
Változást! 2014
HÍD a Demokráciáért Egyesület
Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége