2011. február 11. 09:19

Előbb a disznótor, aztán a disznóvágás?

Gedei József hozzászólása Szabó Tamás polgármester "Javaslat Jászberény Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésére" című előterjesztéséhez."Nem lehet előbb a disznótoros, mint a disznóvágás." - mondta Orbán Viktor miniszterelnök eheti országértékelő beszédében. Hogy mégis lehet, azt mutatja meg Szabó Tamás költségvetés-tervezete. A jászberényi "disznótorhoz", azaz a városvezetés befolyásának erősítéséhez, a helyi klientúra építéséhez, sokszor fényűző, de egyben pazarló beruházások megvalósításához (is) az előterjesztő nem a bevételek növelésével és a kiadások csökkentésével, azaz a "disznóvágással" akar forrásokat teremteni, hanem Jászberény város eddigi legnagyobb hitelfelvételével.

Az előterjesztő pártársai, munkatársai három évvel ezelőtt már tettek egy hajmeresztő kísérletet a kincstári józanság és ésszerűség elvének áttörésére a városban. Akkor egy négymilliárdos kötvénykibocsátást terveztek különösebb célok meghatározása nélkül, szerencsére sikertelenül. Ez az újabb hitelfelvétel bár kisebb nagyságrendű és látszólag jó célokat szolgál, valójában felelőtlen és pazarló túlköltést jelent.

Jászberény adósságcsapdába kerülhet - oda a kincstári józanság és ésszerűség. A költségvetés tervezete nincs egyensúlyban. A tervezett kiadások közel 860 millióval haladják meg a tervezett bevételeket. A hiányt a város közel egymilliárdos hitel felvételével kívánja biztosítani. A decemberi költségvetési koncepciónál hangoztatottak ellenére a költségvetés előterjesztője nem tesz lényegi lépéseket a kiadások csökkentésére és a bevételek növelésére. Az előterjesztő kijelentette, hogy nem fordul támogatásért a központi büdzséhez sem, holott más polgármester-képviselők ezt teszik. A meghirdetett intézményleadásokból származó előnyökkel erre az évre nem számol. Az előterjesztő elengedte a kiadási oldalt, és túlzottan optimista a bevételi oldal tekintetében.

Az Orbán-kormány idén csaknem 100 millió forinttal kevesebb támogatást nyújt Jászberény Város Önkormányzatának, mint a Bajnai-kormány nyújtott tavaly! Az előterjesztő a központi támogatás csökkenését az ország gazdasági állapotával, az elmúlt nyolc év örökségével kívánja magyarázni, amit az új kormány erőfeszítései nem tudtak egy-két év alatt "annulálni". Az előterjesztő szerint ezen okból még nominálisan sem növekedhetnek a központi támogatások.

Most tekintsünk el attól, hogy az új kormány önmagában már a hivatalba lépését is gazdasági csoda indulásának állította be. Tekintsünk el attól is, hogy a devizaárfolyamok az új kormány időszaka alatt kerültek a mélybe, a fogyasztói árak pedig a magasba néhány fideszes politikus nyilatkozatát követően. Nézzük pusztán az előterjesztő véleményét, hogy az új kormány hozzávetőleg egy év alatt nem tudott az ország gazdaságán javítani, ezért nem növeli Jászberény támogatását sem. Csakhogy nem ez a valóság! Az új kormány 85 millióval csökkenti a támogatást. Ha igaznak tételezzük az előterjesztő állítását, miszerint az ország gazdasági állapotából és a múlt örökségéből következik a központi támogatás nagyságrendje, akkor a támogatás csökkenése most egy rosszabb gazdasági állapotot jelent. Az előterjesztő szavaiból az következik, hogy az ország gazdasági állapota rosszabb most, az Orbán-kormány idején, mint volt a Bajnai-kormány idejében.

Az előterjesztő érvelése azonban nemcsak logikai bukfencet mutat, de valótlan is! Valótlan, mert az önkormányzatok támogatásának mértéke elsősorban a kormányzati szándékokon áll vagy bukik, nem kizárva persze más tényezőket, különösen az államháztartást és a gazdasági elemeket. A támogatás csökkenésének valódi oka nyilvánvalóan az, hogy a kormány kevésbé kívánja támogatni az önkormányzatokat szemben más, általa preferált területekkel. Ezt a tényt lehet leplezni - ahogyan azt az előterjesztő teszi - de eltakarni nem.

Az előterjesztő mást tesz, mint amit mond - talán mást is mond, mint amit gondol! Az előterjesztő záró gondolatai között olvashatjuk, hogy: "A város költségvetése a változás és a változtatás költségvetése." Ehhez képest az előterjesztő a Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2011. február 7-i ülésén már úgy fogalmazott, hogy ez nem a változtatás költségvetése, hanem a változtatás éve. Melyik az igaz? Félek tőle, hogy egyik sem. Ha a ciklus első, meghatározó költségvetése a számok szintjén nem indít el kiadáscsökkentő vagy bevételnövelő folyamatokat, azt a későbbiekben már nagyon nehéz lesz kiteljesíteni.

Úgy tűnik az előterjesztőnek kevés volt a 100 nap türelmi idő, hogy a Fidesz-programban, vagy a decemberi költségvetési koncepcióban meghirdetett célokhoz rendelje a forrásokat. Az előterjesztői ellentmondásokból nyilván az következik, hogy Ő maga sem döntötte még el, hogy költségvetését milyen jelzőkkel illesse. Én segítek, az előterjesztő költségvetéi tervezete PAZARLÓ!

Az előterjesztő a város vízközmű vagyonának nagymértékű elhasználódásáról és az ezt lehetővé tevő felelőtlen politikáról értekezik, majd kijelenti, hogy: "Ez a 20 év felelőtlen tulajdonosi magatartása tovább nem folytatható." Az előterjesztő azonban bebizonyítja ennek ellenkezőjét, ugyanis a költségvetésben nem olvashatjuk, hogy mennyit kíván fordítani a vízközmű vagyonának a megújítására. Sőt a pénzügyi bizottság ülésén elutasítja az erre vonatkozó módosító javaslatot.

Az előterjesztő ingatlangazdálkodási koncepció létrehozását ígéri, amely alapul szolgál az önkormányzati ingatlanok (pl. Gondozóház) későbbi értékesítéséhez, ugyanakkor a költségvetés más, most jelentős ingatlan értékesítésből származó, egyébként kockázatos bevétellel számol.

A költségvetési koncepció tárgyalásakor elhangzott, hogy a négy év alatt évi 250 milliós, összesen egymilliárdos kiadáscsökkentést kíván a városvezetés elérni, ami a fejlesztések önerejeként szolgálhat. Az előterjesztő ehhez képest mást mond most, amikor közel 860 millió forint hitel felvételét irányozza elő a költségvetésben a fejlesztések önerejéhez.

Nemcsak ezen tényekből, de sok egyéb költségvetési tételből is az következik, hogy az előterjesztő mást tesz, mint amit mond, ezért szavahihetősége és kompetenciája erősen kétséges.

2011 Jászberény történelmi éve lesz?

Az elmúlt időszak pozitívuma, hogy a korábbi kormányzat által indított pályázatokon a város eredményesen szerepelt, így közel 2,5 milliárd forint fejlesztési forrás áll rendelkezésre. Az előterjesztő már most megállapítja, hogy: "2011 a város történelmébe az elmúlt 20 év legnagyobb fejlesztéseket megvalósító éveként fog bevonulni." Illetve, más helyen előírja, hogy: "...a fejlesztéseket 2011. évben végre kell hajtani,..." Nyilvánvaló, hogy erre kell törekednie minden érintettnek, ugyanakkor rendkívül kétséges, hogy ebben az évben sikerül-e lezárni majd ezeket a fejlesztéseket.

Komoly ellentmondás, hogy az előterjesztő költségvetése a történelmi fejlesztések boncolgatása szöveg után néhány sorral lentebb azt rögzíti: "ki kell lépnünk az eddigi statikus, a külső változásokra nehezen, vagy egyáltalán nem reagáló húsz éves gyakorlatból". Na de hogyan lehetne történelmi év a 2011-es, ha az előző a külső változásokra nem reagáló, statikus húszéves gyakorlat nem készíti elő a fejlesztéseket, és nem tesz a város asztalára ebben az évben 2,5 milliárdot, a korábbiakban pedig több mint tízmilliárdot. Milyen állapotban lenne a kórház, ha az előző ciklusok politikusai források nyújtásával nem támogatják a megújítását? Lenne-e szennyvízközmű, ha belenyugszunk Túri Kovács Béla elutasító válaszába? Lenne-e jégpálya, ha a Fidesz országgyűlési képviselőjének ezen pénzt elvonó javaslatát a Fideszen kívül más  pártok is támogatják? Létezne-e a várost megkerülő körgyűrű két üteme, ha az első Orbán-kormány gyakorlatának megfelelően a későbbi politika ezt nem támogatja. Hozzá kezdhetnénk-e a JNE székház megújításához, ha nem kaptunk volna ehhez forrást? És így tovább...

Ezekre a kérdésekre az előterjesztőtől nem kapunk választ, ahogyan arra sem, hogy az általa tételezett statikus helyzetből miként kell kilépni... hacsak nem az a válasz, hogy 860 milliós hitel felvételével és annak ez évi elköltésével.