2011. május 10. 16:40

Előrelépés a parlagfű elleni küzdelem terén?!

Dr. Oláh Lajos és a Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület kezdeményezésére ülésezett a Parlament Fenntartható fejlődés bizottsága, parlagfű témájában. A kezdeményezésre azért is volt szükség, mert az elmúlt 12 évben kilencszeresére nőtt hazánkban az allergiás szénanáthában szenvedők száma, mely adat többek között a parlagfű térhódításával hozható összefüggésbe. Minden elvesztegetett nap a betegszám folyamatos növekedését jelentheti. Így a kezdeményezők javaslatára, még a parlagfű szezont megelőzően összehívták az említett bizottsági ülést, melynek résztvevői a lehető legrövidebb határidőn belül azonnali lépéseket sürgetnek.

Április 27-én ülésezett a Parlament Fenntartható fejlődés bizottsága, melyen a parlagfű mentesítéssel kapcsolatos időszerű feladatokról kaptak tájékoztatást a résztvevők.

Az ülést a Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület és Dr. Oláh Lajos országgyűlési képviselő, a Parlament Fenntartható fejlődés bizottságának alelnöke kezdeményezte.

Dr. Oláh Lajos, aki egyben a bizottsági ülés levezető elnöke is volt, elmondta, bár  a parlagfű szezon még odébb van, azonban megelőzésről, prevencióról most lehet, illetve kell beszélni. Ismertette, hogy Magyarországon a legszerényebb becslések szerint is a lakosság egynegyede szenved allergiától, kiknek 60-90 százaléka a parlagfű-pollenre érzékeny, mely adat a jövőben továbbnövekedhet. Az ügy súlyosságát mutatja, hogy az elmúlt 12 évben kilencszeresére nőtt hazánkban az allergiás szénanáthában szenvedők száma, mely adat többek között a parlagfű térhódításával hozható összefüggésbe. Minden elvesztegetett nap a betegszám folyamatos növekedését jelentheti.

A társadalombiztosítás kiadása, az allergiás betegségek kezelésére rendelt gyógyszerek támogatása, a lakossági kiadások, a táppénzes napok megemelkedése, az elmaradt idegenforgalmi bevételek és az agráriumban jelentkező veszteségek súlyos nemzetgazdasági károkat okoznak. A probléma valódi mértékét jelenleg csak nagyságrendileg közelíthetjük meg: adott év függvényében, időjárási viszonyoktól függően körülbelül évi 120-200 milliárd forintra tehető az a gazdasági veszteség, amely kizárólag a terméskieséséből, a közvetlen védekezési ráfordításokból, illetve a táppénzen töltött napok számából, a gyógyszerkiadásokból és a betegápolásból származik, de nincs benne például a turizmus bevételkiesése stb.
Mindezekért és a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot megteremtéséért kiemelt figyelmet szükséges fordítani a parlagfű elleni védekezésre.

Az ülésen beszámoltak az ügyben illetékes minisztériumok - a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Nemzetgazdasági Minisztérium -, az Allergia-parlagfű kerekasztal társelnökei, képviselői és Dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa. Az ülésre meghívást kapott a témában érintett Egészségügyi- és Mezőgazdasági Bizottság, melynek tagjai szintén elmondták véleményüket a parlagfűvel és annak káros hatásival kapcsolatosan. Végül a résztvevő civilek, egyesületek tehették fel kérdéseiket.

A tájékoztatók, hozzászólások után a résztvevők egybehangzóan megállapították, hogy azonnali lépésekre van szükség. Mindamellett, hogy méltatták a bizottság által felvállalt integráló szerepet, hangsúlyozták: ahhoz, hogy eredményesen fel lehessen venni a küzdelmet, átfogó stratégiára, összefogásra, közösen szervezett akciókra, programokra van szükség, mely a károk mérséklése mellett, a megelőzésre helyezi a hangsúlyt. Kiemelték a kormányzati szintű koordináció, kormánybiztos kinevezésének szükségességét, aki összefogná az ügyben ténykedő és tenni akaró szervezeteket. Felhívták az illetékesek figyelmét, hogy az adófizetők 1 %-os felajánlását ne az állami költségvetés megvágásának fedezésére fordítsák, hanem a parlagfű elleni védekezésre, a probléma tényleges megoldására.

Dr. Oláh Lajos véleménye szerint jelen esemény egy lépés a kívánatos eredmény elérése érdekében, de az ügy fontosságára való tekintettel, folyamatosan figyelemmel kell kísérni a történéseket. Kezdeményezésére a Fenntartható fejlődés bizottsága május 25-én újra ülésezni fog a témában, mely időpontig minden érintett a bizottsági ülésen felvetett kérdéseket megvizsgálja és megoldási javaslatokat fogalmaz meg a következő találkozásra. A bizottság ebbéli kérését levélben is jelezte az illetékeseknek.

A szocialista képviselő szerint addig is számos feladat várat magára, melyek közül néhányat felsorolt. Véleménye szerint többek között szükséges a Vidékfejlesztési Minisztérium munkacsoportjának kibővítése, a lakossági bejelentések módjának (zöld szám) népszerűsítése, azok utókövetésének biztosítása, önkormányzatoknak, gazdáknak szóló tájékoztató anyagok készítése, tudástár létrehozása, a szolgáltatott adatok (pollenjelentés) aktualizálása és a média bevonása. Ennek érdekében írásban fordult az ügyben érintettekhez, így például önkormányzati vezetőkhöz, a média képviselőihez. Hangsúlyozta azonnali lépésekre van szükség, hogy az idén, még a szezont megelőzően, kézzelfogható eredmények tudjanak születni a parlagfű elleni védekezés terén. Emlékeztetett, nem megoldás hátradőlve azt mondani, hogy nincs pénz, nincs forrás a probléma megoldására, meg kell nézni melyek azok a megoldási javaslatok, melyek segítségével, minimális ráfordítás mellett is kézzelfogható eredmény érhető el.

Oláh Lajos, az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának alelnöke
az MSZP országgyűlési képviselője