2011. december 20. 16:42

Elrontotta az ünnepünket, Dancsó úr!

Öt éve, hogy Orosháza Dancsó József és a Fidesz uralmát nyögi, és egy, hogy Dancsó József a polgármester is. Egyre több területen lehet tehát összehasonlítást tenni: mennyit fejlődött a város a szocialista városvezetés alatt (mert rengeteget fejlődött akkor, ezt még a politikai riválisaink is elismerték), és mennyit fejlődött vissza az elmúlt időszakban.


Elég talán néhány példát említenem: a város költségvetése (2006-ban a nagyarányú fejlesztések mellett is stabil volt − mára 6 milliárdos az adósság, ezt még az unokáink is nyögni fogják), Gyopárosfürdő (mára visszafejlődés és adósságtenger) az önkormányzati iskolarendszer (2006-ig töretlen fejlődés, nyugodt szakmai munka − jövő januártól pedig már egyetlen önkormányzati általános iskola sem lesz, sem Táncsics!).

Ugyanilyen összehasonlítást lehet tenni a történelmünk nagy alakjaival kapcsolatban is. A rendszerváltást követően Táncsics szobrát a jobboldali városvezetők elpaterolták, odébb tették, bizonyára valami bajuk lehetett az első magyar szocialista politikusok egyikével, az orosházi körzet volt országgyűlési képviselőjével. Mi, orosházi szocialisták őriztük és őrizzük Táncsics emlékét, éppen az elmúlt hónapokban indítottunk egy róla elnevezett közéleti klubot.

Az általános iskolák egybeolvasztása ürügyén a fideszes városvezetők elvették azok hagyományos, patinás neveit, és tagintézményekké fokozták le a József Attila, az Eötvös József, a Vörösmarty Mihály és a Czina Sándor általános iskolákat. Magyarország és Orosháza jelesei nem kellettek Dancsó Józsefnek. Persze hazudtak szemrebbenés nélkül akkor is, amikor azt állították, hogy a tagintézmények esetében megőrizték a neveket. A székhelyintézménynél azt is hiába kerestük, és hiába keressük József Attila nevét ma is, amikor már a Református Egyház fenntartásában van az iskola. József Attila neve végleg eltűnt az iskola megnevezéséből! Szégyen!

Nagy eleink közül a legnagyobb ellensége Dancsó Józsefnek bizonyára Kossuth Lajos lehet. Nem tudni, hogy mi a baj a nemzeti függetlenségért, a feudális kiváltságok felszámolásáért és a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott 19. századi küzdelem egyik legnagyobb alakjával, a magyar szabadságharc szellemi vezérével, de az biztos, hogy Orosháza első díszpolgára valami miatt különösen csípi Dancsó József szemét.

Kezdődött azzal, hogy a nagy hagyományokkal bíró középiskolánkat, a Kossuth Mezgét vagyonostul, földestül, gépestül át kellett adni a megyének. Mert az „jó gazda” – mondták. Nos, hát annyira „jó gazda”, hogy a korábban átadott minden orosházi vagyon most szépen az államhoz vándorol… A megyei kézbe került iskola nem tarthatta meg a nevét, Kossuthot szabályszerűen leverték a homlokzatról. Már a sokadik átnevezést éli meg azóta az iskola, de Dancsó Józsefet egyszer sem hallottuk felszólalni a Kossuth név újrahasználása mellett. Nem is fog.

2002-ben ünnepeltük Kossuth Lajos születésének 200. évfordulóját. Akkor, a szocialista városvezetés alatt helyi társadalmi bizottság alakult azzal a feladattal megbízva, hogy gondoskodjon az emlékév méltó lebonyolításáról. Ennek keretében a város főterén lévő Kossuth-szobrot és a szobortalapzatot restauráltatták, megerősítették, és eredeti helyén újraállították.

2012 − Kossuth születésének 210. évfordulója − úgy fog ránk köszönteni, hogy a Kossuth-szobornak hűlt helye! A főtér felújításának ürügyével ugyanis lebontották és elszállították! A talapzat alját légkalapáccsal szétverték! A környezetében lévő régi utcaköveket felszedték és elvitték.

A Kossuth-szobor történetét a Jelen című folyóirat 2002. évi számában Verasztó Antal helytörténész feldolgozta. Ha máshonnan nem, innen tudható, hogy már Kossuth 1894-es halálát követően gyűjtés indult az Orosháziak körében a szobor felállításáért, és bár azt nem sikerült a születésének 100. évfordulójára, sikerült a 102.-re leleplezni. A helyszín kiválasztásában elődeink mindig a legméltóbbat keresték, így esett először a választás a mai római katolikus templom helyén lévő akkori Szabópiac térre, majd a templom megépülte után „a” főtérre: itt állt 1924-től napjainkig.

Hosszasan lehetne idézni a régi újságokból a Kossuth Lajos iránti orosházi „olthatatlan nagy szeretet” megnyilvánulásait. Bemutatni azt a folyamatot, amely során szinte eggyé vált a szobor és a főtér, hogy mára ne lehessen elképzelni méltóbb helyszínt a 48−49-es forradalom és szabadságharc hőseinek városi ünnepélyére, mint a Kossuth-szobor előtti teret, a főteret. Az MSZP Orosházi Szervezetének önkormányzati képviselőjelöltjeiként tavaly ősszel magunk is innen, a szobor mellől indítottuk a kampányunkat, ezzel is jelezve, hogy a kossuthi szellemiséget kívánjuk megőrizni és folytatni.

Ez a múlt. Ami pedig a jelen, az Dancsó József terve, hogy a szobrot egy méltatlan helyen állítja fel, hiszen, ahogy korábban mondta, „az nem való” a város főterére. Egyáltalán el sem lett volna szabad vinni onnan! Mikor kaptak erre felhatalmazást az Orosháziaktól, Dancsó úr? Mit ártott Önnek az a szobor, miért volt az útjában? Nem igaz, hogy a szocialista képviselők bármikor is áldásukat adták volna Dancsó József eme gaztettére, határozottan tiltakozunk ellene. A főtér felújítására igent mondtunk, de határozott nemet az Alföld szálló aranyáron történt megvételére és főleg annak is az eszetlen lebontására, és ugyanígy tiltakozunk a Kossuth-szobor elvitele ellen is, és előre felemeljük a szavunkat a Darvas-kő megvédéséért, hiszen valószínűleg az lesz a következő áldozat.

Fel kell végre ébrednie Orosházának, az itt élőknek, mert Dancsó József lassan minden szépet és jót lerombol és tönkretesz ebben a városban! Az MSZP helyi szervezetének nevében minden jóérzésű, a városát szerető Orosházinak megígérhetem, hogy helyre fogjuk hozni Dancsó József összes rombolását, és újra fogjuk építeni, amit ő lebontatott. Kossuth Lajos szobrának ugyanúgy a főtéren a helye, mint ahogy nagyszüleink és dédszüleink idejében volt!

Végül álljon itt egy idézet az Orosházi Újság 1904. évi számából, abból az időből, amikor őseink készültek a szobor leleplezésére: „Ünnep lesz ez…, mert Kossuth Lajos mindnyájunké volt.”

Dancsó úr! Ön elrontotta az ünnepünket!

Füvesi Sándor,
önkormányzati képviselő