2012. június 08. 22:44

Elszabaduló indulatok?

Egy irodarongálás és az összekacsintás felelőtlensége.

Tegnap éjjel ismeretlen tettesek megrongálták Józsa István MSZP-s képviselő XI. kerületi Kaptárkő utcai irodáját, kívülről fekete festékkel antiszemita uszító feliratokat és náci jelképet mázoltak az épületre.

A visszataszító, fenyegető akció valójában sokkal inkább szomorú, mint félelmetes. Az elmúlt hetek antiszemita utcai fellépéseivel, szoborrongálásaival együtt jelképe annak, hogy hazánkban egyre erősebb, durvább indulatok szabadulnak el.

Az antiszemita indíttatású rongálás, a megbélyegzés ideológiájának újratermelése, utcai megjelenítése megbocsáthatatlan. Azonban látnunk kell, hogy e mögött sokszor egzisztenciális félelem, terjedő szegénység, a megélhetés nehézségei és az erőszak kultúrájának megjelenése áll. Az az alapjaiban téves, ostoba és dilettáns kormányzati gazdaságpolitika és torz társadalomszemlélet, amely egyre több embertől veszi el e megélhetés biztonságát, tömegeket ítél szegénységre, nyomorra, és amely fellépésében, jelszavaiban rendszeresen alkalmaz militáns fordulatokat, háborús kifejezéseket, valójában felerősíti a mélyben rejlő indulatot, bűnbakkeresés, a megbélyegzést.

Azt várjuk a kormánytól, hogy forduljon vissza arról a zsákutcáról, amelybe magával rángatta az országot. Forduljon vissza az elszegényedés, a nyomor, az indulat útjáról, állítsa helyre a szolidaritás intézményeit. A kétértelmű utalások, félszívű kijelentések, és a szélsőjobboldali figurák cinikus, lopakodó támogatása helyett képviseljen egyértelmű álláspontot az antiszemitizmus, a nácizmus és más totalitárius szélsőséges gondolkodással szemben. Fejezze be a lopakodó szélsőjobboldal egyre jelentősebb támogatását, a Horthy-kultusz újraélesztésére tett kísérletezést, a náci eszmékkel rokonszenvező, vagy egyenesen azokat hirdető történelmi figurák, írók legitimálását. Ne okozzanak több kárt! Vegyék végre felelősséggel tudomásul, hogy az antiszemitizmussal való kísérletezés, összekacsintás elfogadhatatlan út, és ha elszabadulnak az indulatok, már késő lesz észbe kapni.

Az iroda antiszemita indíttatású megrongálását elítéljük, a károkat helyreállítjuk, ismeretlen tettesek ellen megtesszük a jogi lépéseket.