'Embertelen' földhasználati bejelentési kötelezettség

A lakosságot sajnos nem tájékoztatták a következőkről: A földhasználati nyilvántartást érintő jogszabályi változások miatt ez év január 1-től nem csak az egy hektárt meghaladó, hanem minden termőföld használatot – beleértve a zártkerti ingatlanokat és a termőfölddel együtt nyilvántartott lakóházakat is – köteles a használó 2013. március 30-ig hivatalosan bejelenteni az illetékes földhivatalban.  

Debrecenben két területen okoz ez jelentős anyagi kiadást (6.000,- Ft/földhasználó) és bürokratikus terhet.

Több mint 5000 családnak van zártkerti, termőföldként nyilvántartott ingatlanja, akik egyben földhasználók is (Kondorosi zártkertek, Biczó I. kert, Bayk A. kert, Pac, Harstein kertiek). Az új szabályozás miatt járhatják a hivatalokat, tölthetik ki az űrlapokat és fizethetnek.

A zártkertieken túl több ezer debreceni családi házas ingatlant is érint ez a szabály ott, ahol a lakóházzal együtt termőföld művelési ágú terület is van. Ezek döntően a Homokkertben, Ondódon, Józsán, Kismacson és Nagymacson okoznak majd problémát.
A szabályozás szigorú, aki nem tesz eleget a rendelkezéseknek, minimum tízezer forint bírsággal sújtandó.

Ez az életszerűtlen bejelentési kötelezettség az új Földtörvény „mellékterméke” bürokratikus és a mintegy tízezer debreceni családot jogosan felháborító. Igazságtalan és embertelen 6.000,- Ft-okat fizettetni egy olyan kötelező adatszolgáltatásért, ami amúgy zömében vagy talán teljes körűen a földhivataloknál most is rendelkezésre áll.

A városban lakó érintettek érdekében felszólítjuk Kósa Lajos urat, Debrecen város polgármesterét, a Fidesz alelnökét arra, haladéktalanul kezdeményezze ennek a szabályozásnak a módosítását annak érdekében, hogy ez az adatszolgáltatási kötelezettség ingyenes legyen!
        
Szathmári Károly    
városi elnök