2012. február 23. 14:35

Emlékezés és cselekvés

A romagyilkosságokra emlékezve ma már nem elég azt mondani, hogy elítéljük. Nem elég üres bejelentéseket tenni távlati stratégiákról, szónokolni nemzetinek nevezett összefogásról. Tenni is kell, méghozzá azonnali és konkrét intézkedéseket.

Február 23-án a holokauszt utáni magyar történelem legmegrázóbb etnikai vérontás-sorozatára emlékezünk. Három évvel ezelőtt ezen a napon végezték ki saját, tatárszentgyörgyi otthonában Csorba Róbertet és ötéves kisfiát. Ők, valamint tiszalöki, nagycsécsi és kislétai embertársaik pusztán cigány származásuk miatt váltak brutális kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságok áldozataivá.

A szörnyű tettek elkövetői a tragédiasorozat óta eltelt három évben előbb elfogásra, majd bíróság elé kerültek. Bízunk benne, hogy a közvetlen felelősöket a cselekedeteik súlyához méltó büntetésben részesíti majd a magyar igazságszolgáltatás.

Szólnunk kell ugyanakkor a gyilkosságokban szerepet játszó közvetett és közös felelősségről is. Annak az össztársadalmi mulasztásnak a pótlásáról, amely sem a tragédiák árnyékában, sem a cigánysággal szemben az elmúlt években is erősödő előítéletesség fényében nem történt meg.

Szólnunk kell a mintegy félmilliós magyarországi cigány kisebbség egyre rosszabb anyagi és társadalmi helyzetéről, évről évre romló többségi megítéléséről. A fejekben, sőt gyakran már a széles nyilvánosságban is viruló rasszizmusról, a közgondolkodást átszövő idegengyűlöletről.

Nem elég azonban azt mondani, hogy elítélünk minden erőszakot, amely valamelyik honfitársunkat a faji vagy vallási hovatartozása miatt ér. Nem elég nemzeti mázzal töltött, de valójában üres bejelentéseket tenni távlati integrációs stratégiákról, meg történelminek nevezett összefogásról. A közös mulasztás pótlásához tenni is kell, méghozzá azonnali és konkrét intézkedéseket.

Az MSZP erre tesz javaslatot, amikor azt mondja, hogy

- növelni kell a már meglévő felzárkóztató programok támogatását, különös tekintettel azokra, amelyek a cigány fiatalok tanulási, nyílt munkaerőpiaci és közfoglalkoztatási esélyeit javítják;

- a hátrányos helyzetű roma és nem roma fiatalok felsőoktatásban való részvételi lehetőségét nem szűkíteni, hanem bővíteni kell;

- folytatni kell a roma értelmiség közigazgatásban történő elhelyezkedését segítő projekt végrehajtását;

- támogatni kell a társadalmi megújulásra fordítható Európai Uniós források felhasználását, a telepfelszámolást, a versenyképes szakmát nyújtó szakképzést, az antiszegregációt célzó szociális városrehabilitációt;

- központi forrásokat is biztosítani kell az olyan kulturális javak létrejöttére, amelyek a három évvel ezelőtti tragikus események feldolgozását, tágabb értelemben a romák és nem romák közötti társadalmi megbékélést szolgálják.

Az MSZP szerint a magyarországi cigányság két évtizedes problémahalmazát koncentráló északkelet-magyarországi térség kiemelt figyelmet igényel. Régióspecifikus Kelet-Magyarország Programunk kidolgozása folyamatban van.

Teleki László,
az MSZP elnökségi tagja