mszp.hu | Belföld
2015. június 14. 10:08

EP-képviselői nyíltlevél-sorozat Magyarország polgáraihoz (45.)

– Akciók a szavak helyett!; avagy 7426 órával Orbán Viktor tusványosi beszéde után –

Mi, magyar szociáldemokraták otthon vagyunk Európában. És az európai demokraták is otthon vannak Magyarországon – ezt mutatta meg az elmúlt napokban Budapest. Több mint nyolcszáz, különböző országból érkező európai küldöttet és baloldali pártvezetőt látott vendégül az MSZP, az európai szocialisták tanácskozása pedig világossá tette: az európai baloldal saját és valódi eredményeket hozó megoldásokat keres a válság utáni társadalmi feszültségek kezelésére.

Budapest egyértelmű üzenetet küldött Európa új generációja és a politikai döntéshozók felé is. Világossá tette, hogy szavak helyett itt az akciók ideje! Jelenkorunk fiatal generációja ugyanis eddig nem tapasztalt kihívásokkal és nehézségekkel kell, hogy szembe nézzen. A világválság okozta munkanélküliség, az ennek nyomán felerősödött gazdasági kényszeremigráció negatív hatásai, a kilátástalanság és koncepciótlanság miatti radikalizálódás, az európai értékközösség egyre erősebb széthúzása, a politikai döntéshozatal átláthatatlansága, a távolodó és gyengülő Európa mind kihívás elé állítja őket. Nekünk, fiatal szociáldemokratáknak éppen ezért határozott és világos utat kell mutatnunk, illetve kikövetelnünk a saját és a minket követő generáció számára.
 
Az Európai Szocialisták Pártjának (PES) budapesti kongresszusán mutattam be azt a politikai kiáltványt, amelyet az Európai Parlament szociáldemokrata frakciójában ülő fiatal képviselőket tömörítő csoport (S&D40) felkérésére készítettem. Ebben leszögeztük, hogy az európai baloldalnak határozott célként kell megfogalmaznia a huszonöt év alattiak teljes foglalkoztatottságát, nem hagyhatjuk ugyanis, hogy öt és félmillió állástalan fiatal ne találja meg a boldogulás lehetőségét. Azt szorgalmaztam, hogy egy elsősorban fiatal képviselőkből álló monitoring-csoport összesítse az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére tett eddigi tagországi kezdeményezéseket és tegyen javaslatot a frakció, valamint az Európai Bizottság felé: miként lehet hatékonyabbá tenné ezeket az ifjúsági programokat.

Célul tűztük ki a gazdasági kényszeremigrációs hullám csökkentését, valamint a szélsőségek elleni fellépést is, kiemelve, hogy az egyre inkább a jobboldali extrémizmus és populizmus felé forduló európai fiatalságnak érthető és elérhető baloldali alternatívát kell nyújtani. Világossá tettük azt is, hogy a fiatal szociáldemokratáknak kötelessége erősíteni és támogatni az új generáció politikai aktivitását, elősegítve, hogy a politikai kiábrándultság helyett minél inkább vegyenek részt a döntéshozatalokban. Mert nyitott, öntudatos, a világot látni és érteni akaró fiatalokra van szükség Európában. Olyan szociáldemokratákra, akik egy erős és szociális Európában hisznek. Olyan baloldaliakra, akik több Európát akarnak! Mi ezt akarjuk. Ez, a mi generációnk!

Én továbbra is minden héten meg fogom kongatni a harangokat. Mert európai demokrataként ez a dolgom.

Ujhelyi István
az MSZP alelnöke, EP-képviselő