mszp.hu | Belföld
2023. július 03. 16:13

Erőszakos iparosítás történik Magyarországon

Erőszakos iparosítás történik Magyarországon
„Az MSZP-nek mint szociáldemokrata pártnak az egyik legnagyobb baja, hogy nem csak a környezetvédelmi szabályozások nincsenek betartatva, de a munkaügyi, munkavédelmi szabályok sem” – mondta Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke hétfői parlamenti felszólalásában a kormány erőszakos iparosítási politikájáról.
Kunhalmi Ágnes ezúttal nem oktatásügyben, hanem egyéni képviselőként, Pestszentlőrinc-Pestszentimre országgyűlési képviselőjeként szólalt fel a parlament hétfői ülésnapján a Soroksárra tervezett vegyianyag-elosztóval kapcsolatosan.
„Nagyon-nagyon sok megkeresést kaptam azzal kapcsolatban, hogy nincsenek garanciák az önök kormányzása alatt arra, hogy azok a munkavédelmi, illetve környezetvédelmi szabályok, amik ma Magyarországon léteznek, azok valóban be lesznek tartva. Azt gondolom, hogy ezek a lakosok joggal aggódnak, amikor levelet küldenek” – kezdte felszólalását Kunhalmi Ágnes.
 
Az ellenzék is érzékeli az ipari átalakulást – elsősorban az autóiparban – ami még Németországot is kényszerhelyzetbe hozza. Németország kiemelt stratégiai partnere hazánknak ipari és gazdasági szempontok szerint is. Az autóipar pedig nagy átalakulás előtt áll, hiszen az elektromos autók térhódításának következtében a robbanómotoros autók gyártása is háttérbe szorul. Magyarországon 300 ezer ember dolgozik német vállaltoknál, ebből csak 150 ezren az autóiparban. 
 
„Erőszakos iparosítás történik Magyarországon” – érvelt Kunhalmi Ágens. A tervezett akkumulátorgyárakkal, vegyianyag-elosztóval kapcsolatosan az a legnagyobb baj, hogy erőszakkal akarják lenyomni az emberek torkán. 
 
A kormány azt állítja, hogy az uniós szabályozáshoz hasonló környezetvédelmi szabályoknak kell megfelelniük a hazai gyáraknak, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ezeknek a gyáraknak az esetleges büntetéseket, bírságokat „bagó kifizetni”, a kormány pedig nem is tudja betartatni a szabályozást, az esetleges bírságoknak pedig nincs visszatartó ereje. Hazánkban jelenleg sem a környezetvédelmi szabályozások, sem a munkavédelmi szabályok nincsenek betartatva. 
 
Soroksáron a lakosság megkérdezése nélkül akarják megépíteni a vegyianyag-elosztót, az MSZP pedig szeretné elérni, hogy az ott élők hozzájárulása nélkül ne lehessen ilyen létesítményt telepíteni. 
 
Kunhalmi Ágnes ezért határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek: „Az akkumulátorgyárak és kapcsolódó létesítmények magyarországi megvalósításának és bővítésének feltételeiről” – címmel. 
 
Az MSZP társelnöke a beadványában az alábbi javaslatokat tette: 
Az Országgyűlés Magyarországon a beépítésre szánt területtől számított 12 kilométeren belül létesítendő, illetve bővítendő akkumulátorgyárak, akkumulátorok részegységeit gyártó, akkumulátorokat össze-, illetve szétszerelő, akkumulátorok előállításához szükséges anyagok tárolására, logisztikai feladatok ellátására szolgáló üzemek, telephelyek (a továbbiakban együttesen: akkumulátorgyár) megvalósíthatóságát az alábbi feltételekhez köti:
  • az akkumulátorgyár építési engedélyének feltétele, hogy az építkezés helyszíne szerint érintett település választópolgárai érvényes helyi népszavazás útján támogassák a megvalósítást, illetve bővítést;
  • a bővítés feltétele, hogy az akkumulátorgyár korábbi működése során maradéktalanul betartotta a vonatkozó környezetvédelmi és munkaügyi előírásokat, új gyár létesítése esetén a beruházó ezen előírások betartásának kiemelt ellenőrzését lehetővé teszi és sajátköltségvetéséből finanszírozza;
  • nem engedélyezhető építés, illetve bővítés olyan mezőgazdasági területen, melynek hektáronkénti átlagos aranykorona értéke a 25-öt meghaladja.
Nem csak a termelési lánc legalján kellene részt venni az autógyártásban, és nem csak az alacsony hozzáadott értékű munkahelyek teremtésén kellene a kormánynak dolgoznia. 
 
„Az MSZP azt mondja, hogy nem így, és nem ennyi akkumulátorgyárat kellene idehozni. Azt kérjük, hogy mind a környezetvédelmi, mind a munkaügyi szabályokat igenis az állam tartassa be és ne erőszakkal nyomják le a magyar lakosságnak a torkán ezeket az akkumulátor gyárakat” – összegezte a felszólalását Kunhalmi Ágnes. 
 
Az MSZP társelnökének határozati javaslata az alábbi linken elérhető: 
 
 

Kapcsolódó párttagok