2011. május 12. 14:58

Esélyegyenlőséget az oktatásban is!

Európának olyan oktatási rendszerre van szüksége, amelyben minden fiatal kiteljesítheti a tehetségét, amelyben a képzés, a foglalkoztatás előnyei mindenki számára elérhetők. Ehhez arra van szükség, hogy minden tagállam egy irányba haladjon - fejtette ki Göncz Kinga az európai oktatási és képzési rendszerek javításáról szóló keretprogram csütörtöki vitájában. 

Az idősödő Európa számára kulcsfontosságú, hogy a fiatalok közül mindenki kiteljesíthesse a tehetségét, és tanulmányai elvégzése után sikeres legyen a munkaerőpiacon - hangoztatta a szocialista EP-képviselő.

Ehhez olyan oktatás kell, amely már a korai gyermekkorban elkezdi az esélykülönbségek kiegyenlítését, amely külön figyelmet szentel annak, hogy az oktatás, a szakképzés, a foglalkoztatás előnyei minden fiatal számára elérhetők legyenek, pénzügyi helyzettől, szociális és etnikai háttértől, valamint fogyatékosságtól vagy egyéb egészségügyi problémától függetlenül.

Az Európai Unió 2020-as stratégiája a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának 40 százalékra való emelését, az iskolai lemorzsolódás arányának 10 százalékra való csökkentését célozza meg. Ennek eléréséhez az kell, hogy minden tagország ebbe az irányba haladjon. Van, ahol ezzel ellentétes tendenciákat látunk: a tankötelezettség korhatárának a leszállítását, az államilag finanszírozott felsőoktatási helyek számának a csökkentését. Európa jövőbeni fenntartható növekedése, innovativitása csak akkor garantálható, ha ehhez mindenki hozzáteszi a saját erőfeszítéseit, ha minden tagállam egy irányba halad.