mszp.hu | Belföld
2017. március 28. 10:26

Európa a szabad és egyenlő Magyarország otthona

A Magyar Szocialista Párt Országos Elnökségének nyilatkozata

Az MSZP üdvözli a 60 éves Római Szerződést

A hatvan éves Római Szerződés alapozta meg azt az Európai Uniót, ami korábban példátlan békét, fejlődést és növekedést hozott Európa számára. A Magyar Szocialista Párt elkötelezett az európai egység és összetartozás gondolata mellett. Ugyanakkor látni kell, hogy az Európai Unió történetének eddigi legnagyobb kihívásaival kénytelen szembenézni.

A válságot nem az okozza, hogy az európai projekt ne lett volna egyértelmű siker. Az euró¬pai közösség tagjai között hét évtizede tart a béke, ami nagyban köszönhető az Unió és az erős nyugati szövetség létezésének. A kelet- és közép-európai országok példátlan gazdasági segítsé¬get kaptak és kapnak a mai napig az Európai Uniótól. Ha nem lenne EU, Magyarország gazdasá¬ga a jobboldal vezetése alatt régen csődbe ment volna. Ma is az Európai Unió fizeti a magyaror¬szági munkahelyteremtő beruházások több mint kilenc tizedét. Szabadok a határok, a gyereke¬ink tanulhatnak külföldön, vállalhatunk munkát más országokban, és közösen léphetünk fel gaz¬dasági, politikai kérdésekben.

Az Európai Unióra a legnagyobb kihívást nem a sikertelenség jelenti, hanem az öncélú, a nemzeti érdekeket semmibe vevő jobboldali nacionalista politika. Hiába állítja a jobboldal az ellenkezőjét, Magyarországot éppen az európai közösség óvja meg attól, hogy nagyhatalmi érdekek játékszere legyen. Magyarország az EU tagjaként komoly beleszólással bír abba, milyen irányba tartson az Unió. Pontosan ezt használják ki Orbán Viktor és szélsőjobboldali elvbará¬tai arra, hogy aláaknázzák az európai együttműködést, és Magyarországot Nyugat helyett Kelet felé kormányozzák – ami a hatalmon lévő szűk, korrupt fideszes elitet kivéve egyetlen magyar állampolgárnak sem érdeke.

Magyarországnak prosperitásra, esélyegyenlőségre, méltányosságra, és nem kevesebb, hanem több és sikeresebb Európára van szüksége. Csak együtt-működésben lehetünk erősek: nem mindegy, hogy egy tízmilliós vagy egy ötszázmilliós közösség tagjaként lépünk fel politikai ügyek kapcsán a világban. Együtt kell küzde¬nünk azért, hogy a munkavállalók egyenlő munkáért egyenlő bért kapjanak. Az olyan új kihívások¬ra is csak közös választ adhatunk, mint amilyen a fiatalok munkanélkülisége, a menekültválság, az Európa határában zajló háborúk és a környezetvédelem kérdése. Aki azt állítja, hogy Európa biztonságosabb, ha az Unió tagországai együttműködés helyett külön-külön oldják meg a problémáikat, nemcsak hazudik, de saját állampolgárait sodorja veszélybe. Aki az európai együttműködés szükségességét önös érdekből tagadja, a magyar nemzeti érdekekkel megy szembe: gyenge, sebezhető és kicsi Magyarországot akar egy szövetségben erős, bátor, csele¬kedni képes ország helyett.

Mindez nem jelenti, hogy az Európai Unió ne szorulna reformra. Erősíteni kell a szolidaritást a tagállamok között. Nem adható fel az egységes Európa gondolata, ehhez azonban közelebb kell hozni az emberekhez az Európai Uniót.

A magyarok nagy többsége ma is az Európai Unió tagja akar maradni. Az országot ma kormány¬zó, egyre szélsőségesebb jobboldal őket cserbenhagyta. Az MSZP az Európai Unió támogató¬jaként, a szövetség elkötelezett híveként dolgozik az Unió fenntartása, megerősítése és megújí-tása érdekében.

Hiszünk abban, hogy egy jövőbeli szabad és egyenlő Magyarországnak csak az Európai Unió lehet az otthona.

Budapest, 2017. március 27.

MSZP Országos Elnöksége