2012. január 13. 14:53

Európa feladata is gátat vetni a demokrácia leépítésének

"A magyar kormány vitatható, az európai jogszabályokkal ellentétes intézkedései egy éve folyamatosan az Európai Unió napirendjén szerepelnek. Mint a vitából kiderült, a magyar példa ragadós lehet, ezért Európának mielőbb döntenie kell azokról a lépésekről, amelyek gátat vetnek a demokrácia és a jogállamiság leépítésének bármely tagállamban" - fejtette ki Göncz Kinga szocialista EP-képviselő a magyarországi helyzetről tartott parlamenti bizottsági vitát követően.

Az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottságában tartott csütörtök délutáni vitában a felszólalók túlnyomó többsége bírálta a magyar alkotmánynak és a sarkalatos törvényeknek a demokratikus intézményrendszert aláásó rendelkezéseit.

Göncz Kinga, a bizottság alelnöke több kérdést is feltett az Európai Bizottság jelen lévő illetékes főigazgatójának, azt firtatva többek között, hogy a testület - a jogi kifogások hangoztatása mellett - nem kíván-e politikai értékelést adni a demokratikus fékek és ellensúlyok rendszerének szisztematikus magyarországi leépítéséről. "Mivel a bizottsági tisztségviselő elkerülte a válaszadást, érdeklődéssel várom Barroso elnök úr jövő heti helyzetértékelését a parlament plenáris ülésén" - mondta az ülés után Göncz Kinga.

A szocialista EP-képviselő szerint az Orbán-kormány tevékenysége ráébresztette az Európai Uniót arra, hogy nincs megfelelő eszköz a kezében a közös európai értékek tiszteletben tartásának a kikényszerítésére. "Ahogyan Görögországból, egy kis országból kiindulva került bajba az egész eurózóna, úgy lehet veszélyes a tekintélyelvű Orbán-kormány az európai demokráciákra" - vélekedett Göncz Kinga, aki szerint az  Európai Parlament kezdeményező szerepet játszik abban a folyamatban, amely a demokratikus alapértékek védelmét szolgáló közösségi mechanizmus létrehozását szolgálhatja.  "Ez nem fog megszületni máról holnapra, de a munkát mihamarabb el kell kezdeni" - fejtette ki a képviselő.