Európa képes – és ezért köteles – élelmezni minden polgárát!

Európa képes – és ezért köteles – élelmezni minden polgárát!
Szerdán terjesztette az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülése elé Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke az Európai Unió helyzetéről szóló éves beszámolóját. Szanyi Tibor szocialista EP-képviselő a beszéd kapcsán reagálását és javaslatait írásos hozzászólásban fogalmazta meg, elismerve, hogy az Európai Bizottság elnöke az EU mai állapotát több területen jellemző válság és feszültség tényeit nem leplező, de felelősségteljes, konstruktív évértékelőjében egyúttal az európai integráció dinamizálását és továbbépítését szolgáló fontos kitörési pontokat, közös célokat is megjelölt.

 „Juncker pozitív megközelítését különösen nagyra értékelem egy olyan tagállam ellenzéki képviselőjeként, amelyben sajnálatos módon a kormányzati politika szintjére emelkedett az Európa-ellenes politikai demagógia, az idegenellenesség, az európai integráció értékeinek és jövőjének aláásása, s ezzel a nemzeti érdek elárulása” – jelentette ki Szanyi Tibor, hozzátéve: „baloldali, szocialista politikusként számomra egyértelmű, hogy az Uniót jelenleg feszítő problémák megoldásának kulcsa a visszatérés az integráció – s egyben az európai baloldal – alapértékéhez: a szolidaritáshoz.”

Az MSZP képviselője szerint ez ma konkrétan határozott politikai, intézményi és pénzügyi lépéseket jelent a „Szociális Európa” régóta húzódó projektjének sikeréért, amint arra a Bizottság elnöke is utalt beszédében, az EU „szociális pillérének” kiépítését szorgalmazva. Szanyi rámutatott, hogy a gyors és eredményes cselekvés ezen a területen egyúttal az európai polgár bizalmának, támogatásának visszanyerését is szolgálhatja, mert szerinte ideje, hogy az Európai Unió ne csak elvont alapelveket, vagy éppen távoli bürokratikus keretet jelentsen a tagállamok lakosságának, hanem minél több kézzel fogható, a jólétet és a társadalmi igazságosságot előmozdító egyéni és közösségi előnyt.

A Juncker-beszédhez kapcsolódva a magyar képviselő saját kezdeményezését is megfogalmazta, „Európa képes - és ezért köteles - élelmezni minden polgárát” jelszóval: „Meggyőződésem szerint ma a legsürgetőbb, egyúttal a leginkább polgár-közeli eredményt ígérő uniós feladat valamennyi európai embertársunk minőségi, tápláló élelemmel való rendszeres ellátása - minden tagállamban, beleértve a társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportjaihoz tartozókat is.”

Az uniós intézményeknek és az európai vezetőknek szóló politikai felhívását Szanyi Tibor így indokolta: „Emberileg, morálisan, de politikailag sem vállalható tovább, hogy a világ leggazdagabb, tartósan élelmiszertöbbletet termelő kontinensén emberek milliói, köztük gyermekek tömegesen, napi szinten éhezzenek. Annak tudatában, hogy e szégyenteljes helyzet felszámolásához az Európai Uniónak lényegében már ma minden eszköz a rendelkezésére áll, azt várom az Európai Bizottságtól, hogy mielőbb dolgozza ki és terjessze sürgős döntésre a tagállamok vezetői elé javaslatait a közös európai megoldás konkrét jogi, intézményi, pénz- és adóügyi kereteire.”

Nehéz búcsú

2022-10-02 10:21