Európa kiáll minden jogfosztott magyar állampolgár mellett!

„Az Európai Parlament kiáll a magyar állampolgárok jogai és méltósága mellett a fideszi jogsértéssel szemben.” – értékelték az MSZP EP-képviselői, Tabajdi Csaba, és Göncz Kinga az Európai Parlament Petíciós Bizottságának mai döntését. A szocialista delegációvezető javaslatára a bizottság hivatalos álláspontot kér a magyar kormánytól és az Európai Bizottságtól a nyugdíjjogosultságuktól visszamenőlegesen megfosztott korkedvezményes nyugdíjasok ügyében.

A Petíciós Bizottság emellett felszólította az Európai Bizottságot, hogy az alapvető jogok, a tisztességes jogorvoslathoz és emberi méltósághoz való jog szempontjából is vizsgálja meg a Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Egyesülete (KNOE) és a Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom beadványát. Egy későbbi időpontban tovább folyik a vita Brüsszelben az ügyről.
 
A szocialista politikus emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság először kötelezettségszegési eljárás keretében, majd az Európai Bíróságon támadta meg a bírák kötelező nyugdíjkorhatárának csökkentését – sikerrel. „A jogi helyzet pontosan ugyanaz, annak társadalmi hátterében viszont most 43 ezer korkedvezményes nyugdíjas áll. Az Európában elfogadhatatlan visszamenőleges jogalkotás áldozatainak jogorvoslati lehetőségük sincsen, pedig ezt a jogot az Európai Unió alapértékeit rögzítő Alapjogi Charta 47. cikke is tartalmazza.  A magyar kormány elvette a haza szolgálatára felesküdött, az életveszélyes és nehéz munkakörülmények között dolgozó magyar állampolgárok jogbiztonságát és megsértette emberi méltóságukat, amikor ingyenélőként, haszonlesőként kriminalizálta őket. Az Európai Bizottság nem teheti meg, hogy nem foglalkozik az alapvető jogaiktól, szerzett jogaiktól megfosztott magyar állampolgárok problémáival! Nem lehet bürokratikus érvek mögé bújni akkor, amikor emberi sorsokról van szó!” – hangsúlyozta Tabajdi Csaba.
 
"Ez nem csupán nyugdíj és szociális kérdés, ez alapjogi kérdés, ezért nem igaz az a bizottsági magyarázat, hogy tagállami hatáskörbe tartozik. A nyugdíjjogosultság az Emberi Jogi Bíróság ítélete szerint tulajdoni védelmet élvez, ugyanilyen alapjog a jogorvoslathoz való jog, amitől szintén megfosztották a rendvédelmi dolgozókat azzal, hogy nem kaptak megfellebbezhető határozatot, hanem csak levélben értesítették őket a változásokról, úgy, ahogyan ez a rokkantnyugdíjasokkal történt. A jogbiztonság is súlyosan sérül azzal, hogy szerzett jogokat megvonnak és visszaható hatályú döntéseket hoznak. Kérem az Európai Bizottságot, hogy az európai szemeszter részeként, a jogbiztonságot vizsgáló táblázat keretében lépjen fel a jogsértések ellen" - fejtette ki Göncz Kinga.
 
A Petíciós Bizottságban nemcsak a szocialista képviselők, hanem az osztrák néppárti Heinz Becker és az osztrák liberális Angelika Werthmann is kifejezte szimpátiáját a petíciók benyújtóival.