mszp.hu | Belföld, Külföld
2022. május 08. 20:49

Európa Nap: a Fidesz politikusai olvassanak Fidesz-programot!

Európa Nap: a Fidesz politikusai olvassanak Fidesz-programot!
Tizennyolc évvel ezelőtt csatlakoztunk az Európai Unióhoz, vagyis, ha úgy tetszik immár felnőtté, nagykorúvá váltunk az európai közösségben.

A jelenlegi kormányzat ezt vállaltan nem ünnepként kezeli, a május 9-i Európa Napot is kényszeresen letudja, megtűri csupán. Pedig minden kutatás megerősíti, hogy a magyar társadalom egy erősen EU-párti nemzet, amely érti, ismeri és élvezi az Unió nyújtotta előnyöket.

Mondhatnánk, hogy a Fidesz viszonyulása az Európai Unióhoz már akkor megpecsételődött, amikor Orbán Viktor dafke nem volt hajlandó együtt utazni a Medgyessy-Kovács páros által vezetett állami delegációval Athénba (egy nappal később, külön utazva érkezett meg), ahol 2003-ban aláírták hazánk csatlakozását. De arra is kevesen emlékeznek már, hogy amikor 2004-ben a magyar Országgyűlés formálisan is szavazott az EU-hoz való csatlakozásról, akkor a Fidesz padsoraiban két hiányzó volt: Orbán Viktor és Áder János. Nekik akkor ennél fontosabb dolguk akadt és nem mentek be a törvényhozás épületébe.

Itt jegyezném meg: milyen érdekes, hogy Orbán a 13. havi nyugdíj bevezetésénél sem nyomott gombot, amikor a 2000-es évek elején azt a szocialista kormány a Ház elé terjesztette, most pedig annak „visszaadásával” kampányol. De a Fidesz ezzel együtt nem volt mindig bigott ellensége az európai közösségnek és az európai értékeknek, sőt, kifejezett EU-párti politikát folytattak és követeltek meg néhány évvel ezelőtt még – persze, mindezt a hatalomra jutásuk és a mostani illiberális rendszer kiépítése előtt. Végtelen elszomorító, hogy a jelenlegi kormánypártok teljesen szembe fordultak korábbi hitvallásukkal és vállalásaikkal, pedig az utolsó írásos választási programjukban („Igen, Magyarország többre képes!” – 2009) még olyan állításokat tettek, amelyeket, ha ma is követnének és megvalósítanának, egy egészen más, egy európai, de legalábbis egy európaibb országban élhetnénk.

Szomorú, de talán már le is tagadják, hogy ebben a programban még azért kardoskodtak, hogy „egy erős, értékeiben, identitásában magabiztos, elveiből nem engedő, kibúvókat nem ismerő uniót” teremtsenek, amely tovább lép a politikai integráció irányába. Most, amikor heves agressziótól sem mentes vitát folytatnak Brüsszellel a jogállamiság és az európai értékek betartatása kapcsán, meglehetősen sajátos olvasni, hogy a Fidesz nemrég még azt írta hitvallásában: „sokszor kerültünk abba a helyzetbe, hogy a magyar polgárok érdekeit éppen Brüsszel képviselte a magyar kormánnyal szemben (...) jogkövető, hiteles tagállammá kell végre válnunk, törekvéseinket az unió mindenki által osztott alapelveihez és céljaihoz kell igazítanunk (...) a magyar demokráciának, jelenlegi állapotában, óriási szüksége van a kontrollra, arra, hogy akár számon is lehessen rajta kérni a demokratikus normák követését.”

Sőt, még azt is világossá tették, hogy álláspontjuk szerint közös értékeink és elveink érvényre juttatását „nem lehet mérlegelés tárgyává tenni” és „fel kell ruházni az Európai Uniót olyan eszközökkel, hogy tagjait folyamatosan az értékek képviseletére és az alapelvek betartására késztesse”. Hozzátették azt is: ellentmondás, ha elvárjuk az uniótól, hogy vegye rá a normakövetésre a tagállamok kormányait, „de vonakodunk attól, hogy ehhez a szuverenitásunkat esetleg csorbító felhatalmazást adjunk.” Ehhez képest most szabadságharcról beszélnek, majd bíróságon támadják meg a jogállamisági eljárások elindítását, ahelyett, hogy egyszerűen helyreállítanák a jogállamot.

Azt, hogy az elmúlt években a hatalom miként mérgezte meg és fordította el a Fideszt az európai közösségtől és annak értékeitől, a legjobban talán az Európai Ügyészséghez való viszonyulás mutatja. Most a kormánypártok azt állítják: a nemzeti szuverenitást csorbítja az intézmény, az ahhoz történő csatlakozás pedig az alkotmánnyal is ellentétes. Utóbbi azért rossz érvelés, mert a kétharmados hatalom naponta kész és képes módosítani az alaptörvényt, ha úgy akarja. Ami pedig a nemzeti szuverenitást illeti, a Fidesz gránitszilárdságú elveibe az Európai Ügyészség még bizonyíthatóan nem ütközött néhány évvel ezelőtt. Sőt, a már hivatkozott programban az szerepel, hogy “a Fidesz támogatja (…) az Európai Ügyészség felállítását, hatáskörének bővítését az unió pénzügyeit sértő bűncselekményeken túl más súlyos, több tagállamot érintő bűncselekményekre is.” Mondhatnánk persze, hogy az idők változnak, a politikai pártok értékei és elvei néha elhajolnak, de itt jóval többről van szó.

Egy olyan európai értékrendről, amely mellett Magyarország tizennyolc évvel ezelőtt kiállt és amelyet a magáénak akart. A Fidesz pedig ezt sérti meg minden egyes nap és teszi ezt saját korábbi hitvallásával is. Azzal pedig, hogy nem csatlakozik például az Európai Ügyészség intézményéhez, konkrétan veszélyezteti a hazánknak járó uniós források mielőbbi lehívását. Most, amikor Európa Napját ünnepeljük, arra kérem a fideszes politikusokat, hogy olvassák el a 2009-es programjukat és gondolkodjanak el az ott olvasható vállalásokon. Nem a világ és az értékrend változott, hanem ők. És nem pozitív irányba.

A magyar kormányfő vízválasztó, az illiberális államot meghirdető, 2014-es tusványosi beszéde után megfogadtam, hogy európai képviselőként nyílt levélben fogom minden héten figyelmeztetni a közvéleményt a kiépült rendszer bűneire. Háromszázötvenedik alkalommal kongatom a harangokat és teszem, ameddig szükség mutatkozik rá. Mert esélyt kell adni az újjászületésnek és a közös hazának.

dr. Ujhelyi István
Európai Parlamenti képviselő
2022. május 8.

Nehéz búcsú

2022-10-02 10:21