2011. május 13. 09:26

Fagykár - Érdemi intézkedésekre szólítjuk fel a kormányt!

Dr. Veres  János, megyei elnök sajtótájékoztatót tartott ma a  napokban megyénket érő fagykárokról, és a rendkívüli időjárás miatt kialakult mezőgazdasági károk enyhítését célzó haladéktalan intézkedésekről.

Az Országgyűlés felé határozatot nyújtott be megyei szocialista képviselőtársaival a helyzet súlyosságára való tekintettel azonnali kormányzati beavatkozást sürgetve. A kárt szenvedett termelők teljes ellehetetlenülése következne be, ha részleges enyhítés nélkül maradnának.

A határozatban felszólítják a kormányt, hogy a fagykárt szenvedett termelők érdekében a kárenyhítési alap feltöltéséhez olyan mértékig adjon kiegészítés, hogy a kárenyhítés kifizethető összege legalább a 2007 évi hasonló természeti katasztrófa után kifizetett százalékos értéket, azaz a 49 százalékot érje el.

Emellett a határozatban felkérik a kormányt, hogy azonnal terjessze be a kárenyhítési törvény módosítását, amelyben a részvételi kötelezettséget valamennyi olyan termelőre kiterjeszti, akik Európai Uniós támogatásban részesülnek.
Dr. Veres János megjegyezte: 2007-benegy hét alatt döntés született az érdembeli segítségről, és a kormány az akkor a termelők által befizetett 500 millió forintot további 5 milliárd forinttal egészítette ki.

„Most sem fórumokra és rendezvényekre van a gazdálkodóknak szüksége, hanem érdemi támogatásra. Amíg ez a döntés a kormány részéről nem születik meg, a hitelező pénzintézetek bizonytalansága is fennáll a termelők irányába a hiteltörlesztéseket illetően. Emellett az intergátorok bizonytalansága is a termelőket nyomja a felhasznált értékeket illetően, és megjegyzem, az ültetvényről akkor is gondoskodni kell, ha a már csak a jövő évi termést befolyásolja a segítség.”

Ez mai döntést követel, és az Országgyűlés elé beterjesztett határozatunk, remélem méltó támogatottságot fog élvezni a megyei kormánypárti képviselők részéről is, annak érdekében, hogy azonnal napirendre kerülhessen a Parlamentben.