Népszava
2011. november 11. 09:10

Fegyelmezett, hatékony munkát ígér a Magyar Szocialista Párt

Az alapszabály megváltoztatása nélkül nem lehet megújítani az MSZP-t, de a változtatáshoz önmagában a szabály kevés - állítja Harangozó Tamás. A szocialista párt elnökségi tagja, az alapszabály-szerkesztő bizottság elnöke beszél arról is, hogy a holnapi kongresszuson elfogadandó új pártalkotmány bevezeti az önkéntes támogató fogalmát, kötelezővé teszi a belső előválasztást a különböző posztokra aspirálók számára, továbbá a szövetsége szervezetek vezetőinek kinyitják az MSZP választmányát.

- Hosszú ideje azt mondják, hogy az emberek nem a belső vitákra, az alapszabály változtatására kíváncsiak, hanem arra, milyen válaszokat adnak a szocialisták a mindennapok kérdéseire.

- Az MSZP kongresszusa 2010. június 10-én határozatban kimondta, hogy az alapszabályt meg kell újítani, ezért az akkor megválasztott elnökségnek ezt meg kellett tennie. A módosításokat azonban nem a kényszer szülte, ez a tervezetből kiderül. Hiszünk abban, hogy a változtatások az új MSZP alapkövei lesznek és kifelé is üzennek azzal, hogy megmutatják, mit akarunk képviselni, ha kormányra kerülünk. A Fidesz alapszabálya, működése, a felülről lefelé menő tisztújítás, az, hogy ott a vezetőknek a választást követően be kell állni a sorba és végrehajtani a főnök parancsát, megmutatja, mit várhat a társadalom a jelenlegi kormánypárttól. Látható, hogy Orbán Viktorék az egész országot a Fidesz képére akarják formálni. A demokratikus intézmények, a fékek és ellensúlyok felszámolásával parancsuralmi rendszert kívánnak kialakítani.

- Mit kínál ezzel szemben a szocialista párt?

- Mi a demokratikus működésből és az alulról szerveződő pártból nem engedtünk, ez mutatja az irányt. Hiszünk abban, hogy a Fidesz féldiktatórikus rendszerét nem egy még diktatórikusabb párttal lehet legyőzni. Ha mi demokratikus rendszert akarunk, akkor magunknak is demokratikusan kell működni, de úgy, hogy ez kellően erős és hatékony legyen.

- Mindenre gyógyír lesz az új alapszabály?

- Az alapszabály természetesen arra gyógyír, amire a párt közössége használja; keretet ad, a működés feltételeit teremti meg, erre minden szervezetnek szüksége van. Legyen akár bélyeggyűjtő egyesület vagy kormányzásra készülő párt. Az alapszabálynak, amely nem csak a belső viszonyokat határozza meg, hanem kifelé is üzen, nagy a jelentősége. Ezért is vállaltam, hogy az előkészítő testület vezetője leszek. Fontos, hogy mit és miért szeretnénk megváltoztatni, hiszen ez mutatja majd meg, hogy milyen párt lesz a jövőben az MSZP. De új alapszabálya nem lesz a pártnak, mert, ahogy mondtam, alulról szerveződő, demokratikus közösség marad a jövőben is. De modern, nyitott párttá kívánjuk formálni, megerősítjük a demokratikus jogokat és elkötelezettségeket illetve megteremtjük a fegyelmezettebb, hatékonyabb munka feltételeit. Hogyan leszünk nyitottabbak és demokratikusabbak? A mai magyar pártrendszerben elsőként bevezetjük az önkéntes támogató fogalmát és jogviszonyát. Ez azt jelenti, hogy elsősorban a politikai életüket az interneten élőknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy vegyenek rész a párt programjának alakításában, illetve jelöltjeink kiválasztásában. Ilyen másutt nem létezik, de erre a nyitásra szükség van.

- És fognak jelentkezni önkéntes támogatók?

- Lesznek jelentkezők. Az alapszabály emellett az előválasztást is kötelezővé teszi, amire nincs példa a hazai pártok gyakorlatában. Ez az előválasztás nem pontosan olyan lesz, mint amilyen Nyugat-Európában, de irányát tekintve megegyezik azzal. A képviselő-, a polgármester-, vagy akár a miniszterelnök-jelöltünknek meg kell méretnie magát a tagság illetve a támogatók előtt, már 2014-ben is. A harmadik üzenet a választási szövetségeseknek szól: az MSZP az alapszabályban kötelezi magát arra, hogy annak a civil szervezetnek, szakszervezetnek, társadalmi szervezetek, mozgalomnak a vezetője, amelyik választási szövetséget kíván kötni velünk, a párt választmányának tagja lehet. A választmány dönt a párt közpolitikai programjáról éppen úgy, mint a választási programról, de választások alkalmával ez a testület határozza meg a jelöltállítás szempontjait, ide kerül az országos lista. Azt gondoljuk, hogy a szövetségeseinknek tudniuk kell befolyásolni a programot, a lista állítást, bár 1994-ben arra is volt példa, hogy helyet kaptak a parlamenti frakcióban.

- Nem zavarja ez a választmány tagjait?

- A jelenleg 180 tagú testületet 120-ra szeretnénk csökkenteni, de nem tartom valószínűnek, hogy ebből nagyon sok helyet foglalnak majd el a stratégiai partnerek. Ez egyszerű matematika. Bizonyos érdekek persze sérülni fognak, de ez minden alapszabály módosításkor megtörténik. Az egyszerű pártagok jogosítványai megnőnek, a választmányi tagok és a kongresszusi küldöttek háromnegyedét ezen túl a tagok választják. Ez azt jelenti, hogy a tisztségüknél fogva alanyi jogon a testületben ülők száma radikálisan csökkeni fog. A jövőben automatikusan sem a képviselők nem lesznek tagok, sem a platformok, tagozatok nem delegálhatnak annyi embert, mint most. A tagság nyilván valakiknek a kárára tud nagyobb befolyást szerezni, ezt a konfliktust azonban nagyon szívesen vállaljuk.

- Nyáron sok vita folyt a pártszavazásról. Most ennek a szabályait is igyekeznek egyértelművé tenni?

- Ez az intézmény szintén megújul. Ma még öt odavetett mondat rendelkezik a pártszavazásról, de ennek a lehetőségével eddig szinte senki nem élt. Pláne nem akkor, amikor kormányon voltunk. Most a népszavazás mintájára ügydöntő, véleménynyilvánító, és megerősítő pártszavazást teszünk lehetővé. Pontosan szabályozzuk, mit és hogyan kell lebonyolítani. Nem hiszem, hogy van olyan párt Magyarországon, ahol ez az intézmény létezik. Emellett a pártelnök, valamint a megyei elnökök számára belső előválasztási kampányt ír majd elő az alapszabály. Az indulhat ezentúl például az MSZP elnöki posztjáért, aki a párttagok 10 százalékának saját kezű aláírásával hitelesített ajánlását benyújtja. Minden szónak jelentősége van: személyesen kell a jelöltnek aláírást gyűjteni. Az országot járva el kell mennie a taggyűlésekre, a helyi szervezetekhez, mert a ma szükséges háromezer aláírást nem lehet Budapesten összegyűjteni. Ez garantálja, hogy aki elnök akar lenni, a távoli vidékekre is elmenjen, hogy programja sikeréről meggyőzze a tagokat.

Azt gondolom, ezzel megszűnik az a rossz érzés, amely abból adódott, hogy eddig inkább testületek jelöltek személyeket, a tagok pedig joggal gondolhatták úgy, hogy a fejük felett dőlnek el a dolgok. Ez ugyanazt az eredmény éri el, mint az elnök közvetlen választása, de a valóságban kivitelezhető megoldás és nem veszélyezteti a párt működését. Az alapszabály - mint említettem - a fegyelmezett, hatékony munka alapját teremti meg. Eddig sem a fegyelmezett, sem a hatékony nem volt hívószó a szocialista pártban, ami hozzájárult ahhoz, hogy ide jutottunk. Megszigorítjuk az összeférhetetlenségi szabályokat, ennek értelmében valaki egyszerre két párttisztségnél nem tölthet be többé. A tisztségviselőknek vagyonnyilatkozatot kell beadniuk, ha ezt 30 napon belül nem teszik meg, választott tisztségüket elveszítik. Pályázni kell mostantól nem csak a párt, hanem a köztisztségekre is. Ez azért fontos, mert nem csak programot tartalmaz, hanem vállalást is, aminek a teljesítéséről évente be kell számolni. Megváltozik a tagdíjfizetés rendszere, tiszta viszonyok lesznek ebben és a tagnyilvántartásban is, ami nagyon fontos.

- Jelenleg szinte lehetetlen valakit kizárni az MSZP-ből, ami a kampányokban teher volt a párt számára. Szigorítják az etikai szabályokat?

- Igen. Most négy különböző fokon fellebbezhet az, aki ellen eljárás indul, így gyakorlatilag az etikai döntéseket nem lehet végrehajtani. Ez sajnos gyakran nevetség tárgyává tette a szocialista pártot. A jövőben egyszerű, kétfokú lesz az eljárási rend: az első fokú testület döntését meg lehet kérdőjelezni, az országos etikai bizottság döntése azonban már jogerős.

- A szocialisták gyakran viszik a belső vitáikat a nyilvánosság elé. Sajtóban, médiában üzennek egymásnak, néha ez is nevetségessé teszi a pártot. Az ilyesminek is véget tud vetni ez az alapszabály?

- Meggyőződésem, hogy az alapszabály megváltoztatása nélkül nem tudjuk megújítani a pártot, de a változtatáshoz önmagában a szabály kevés. Politikusként, nem pedig alapszabály szerkesztőként mondom, hogy a párton belüli bizalom helyreállítása a legeslegfontosabb dolog. Ha ez megtörténik, akkor senki nem üzenget majd a sajtón keresztül. Azoknak sem, akikkel esetleg személyes konfliktusa van. Az alapszabály viszont az ilyen cselekedetekre gyors és hatékony választ ad majd. Ha a kongresszus elfogadja a változtatást, akkor szélsőséges esetben akár nyolc, egyébként pedig hatvan napon belül lezárhatjuk az etikai ügyeket.

Fazekas Ágnes / Népszava

Az eredeti interjú az alábbi linken olvasható:

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=489898