2012. augusztus 30. 13:12

Felelősségtudat és szolidaritás: női együttműködés egy jobb világért

A Szocialista Internacionálé Nőszervezete a dél-afrikai Fokvárosban két napos kongresszust tartott, amelynek középpontjában a nemzetközi szolidaritás témaköre állt.

A kongresszuson elfogadott zárónyilatkozat szerint, még sohasem volt ilyen fontos, hogy a nők és progresszív szervezeteik szorosan együttműködjenek egy igazságosabb és egyenlőbb világ megteremtéséért.

A szervezet 20. kongresszusán részt vett dr. Gurmai Zita, európai parlamenti képviselő is, aki az Európai Szocialisták Pártja Nőszervezetének (PES Women) elnökeként, a szexuális és reproduktív egészségügyi jogok helyzetét, valamint a nőknek a békefenntartásban betöltött szerepét emelte ki, mint olyan területeteket, ahol a leginkább szükség van most a szolidaritásra.

„Olyan, a nemek közötti esélyegyenlőséget biztosító társadalmakat szeretnénk építeni, ahol a nők szabadon dönthetnek, és ahol a szexuális és reproduktív jogokat nemcsak egészségügyi kérdésként, hanem a nők társadalmi és gazdasági függetlenségének zálogaként kezelik” – hangsúlyozta Gurmai Zita.

Az EP-képviselő hozzászólásában a békefenntartásra és a válságkezelésre olyan területekként utalt, ahol a nők hangsúlyosabb jelenléte jelentős hozzáadott értéket képvisel. „Az aggasztó szíriai és iráni helyzetet látva, egyre többen belátják, hogy a konfliktusok kezelése során, olyan megoldásokban kell gondolkodni, amelyek a háború utáni rendezés során, kiemelt figyelmet fordítanak a nemek közötti esélyegyenlőségre, a nők és a fiatal lányok különleges szükségleteire. Habár ezt az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata is előírja, még sok tennivalónk van, hogy mindezt maradéktalanul megvalósítsuk. Eljött az idő, hogy a nők a biztonságpolitikában is hallathassák a hangjukat, és ne pusztán róluk, hanem velük döntsenek!” – fogalmazott Gurmai Zita a kongresszuson.

A PES Women elnöke kétoldalú megbeszéléseket folytatott továbbá a vendéglátó Afrikai Nemzeti Kongresszus (ANC) Női Ligájának, valamint a SIW vezetőivel. Bemutatta a PES Women tevékenységét, kiemelt programjait és áttekintést adott a nemek közötti esélyegyenlőség európai helyzetéről. „A nemzetközi partnereinkkel való együttműködés és tapasztalatcsere révén, európai kampányaink eredményessége növekszik, miközben a legjobb gyakorlatok átadásával segítünk szembenézni a világ más részein is felmerülő globális problémákkal” – hangsúlyozta a találkozót követően Gurmai Zita.

A dél-afrikai tanácskozás a Szocialista Internacionálé 24. kongresszusával folytatódik, ahol újraválasztják a szervezet vezetőségét. A napirenden szerepel továbbá a nemzetközi mozgalom négy kiemelt témájának megvitatása, amelynek során egységes, szociáldemokrata válaszokat kívánnak kidolgozni a gazdasági növekedés ösztönzésére, a szabadságjogok megszilárdítására, a békés és fenntartható nemzetközi együttműködés kialakítására, valamint a népek közötti szolidaritás erősítésére.