2011. december 14. 12:46

Felhívás a demokrácia őreinek

Tegnap a Fidesz-KDNP-frakció név szerinti szavazással elfogadta az új Munka törvénykönyvét, holott azzal még a kormány sem elégedett, ahogy a kormányfő is megfogalmazta. Most nem is azzal foglalkoznánk, hogy akkor minek szavazták meg. Sokkal inkább azt szeretnénk elérni, hogy a Fidesz-frakció vezetője - aki oly sokszor a demokrácia őreként tünteti fel magát - biztosítsa a nemzet számára a lehetőséget, hogy erről az országot érintő kérdésről megerősítő népszavazás döntsön.

Az MSZP számára elfogadhatatlan az új Munka törvénykönyve (Mt.). Elfogadhatatlan, mert a rugalmasság és biztonság elvéből a rugalmasságot megadja a munkáltatónak, ellenben a munkavállalónak nem adja meg a biztonságot, sőt, rombolja azt.

Elfogadhatatlan, mert kiszolgáltatottságot teremt. Kiszolgáltatottságot a jogbiztonság tekintetében, mivel a kollektív szerződés szerint az általános jogszabályokhoz képest negatívabb szabályozást is lehet hozni a munkavállalóra nézve.

Kiszolgáltatottságot teremt, mivel megteremti a "több munkáért kevesebb bért" elvét, amelyet olyan döntésekkel alapoz meg, amik egyértelműen munkavállaló-ellenesek. A műszakpótlékokat megszűnteti vagy drasztikusan csökkenti, túlórapótlékoknál engedélyezi a szabadidővel történő megváltás intézményét, vagy megteremti, hogy a munkaadó egyáltalán ne fizesse ki azt oly módon, hogy az alapbérbe "beépíthetik" a túlórapótlékot, azaz eltűntethetik.

Kiszolgáltatottságot teremt, mert olyan torz megoldást alkalmaznak, amellyel regionális szinten eltérő mértékű minimálbéreket lehet megállapítani, azaz nem érvényesül az egyenlő munkáért egyenlő bér elve.

Kiszolgáltatottságot teremt, mert a munkásvédelem sérül, mivel az új Mt. leginkább a munkaadók érdekeit védi, a szakszervezetek helyett pedig az államot nevezi meg Orbán Viktor mint a munkavállalók őrét. Ezzel nem csak az a baj, hogy ilyet legutóbb 1989 előtti rendszer merészelt megvalósítani, de a demokrácia őreként is megtestesülő miniszterelnök egyben munkaadó, ezért
nem várható el tőle, hogy teljes erejével megvédje a munkavállalókat. Vélhetően csak egy pillanatnyi figyelemkiesés eredményezhette Orbán Viktornál ezt a szereptévesztést.

Az MSZP felszólítja a Fidesz frakcióvezetőjét - aki számtalanszor adta tanújelét annak, hogy a demokrácia feltétlen híve -, hogy az MSZP által ellenjegyzett országgyűlési határozati tervezetet írja alá frakciótársaival együtt, és ezzel biztosítsa annak lehetőségét, hogy megerősítő népszavazás döntsön az új Mt. elfogadásáról vagy elutasításáról.

Gúr Nándor,
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság elnöke,
országgyűlési képviselő