Félidőben az önkormányzat

Veszprém 2010-2012 között - A veszprémi szocialisták leltára „feketén-fehéren az önkormányzatról.  

Erős hatalmi koncentráció, gyenge önkormányzatok

 • Vezérelvű államhatalom kiépítése,

        centralizált kormányzati struktúra + kancellária rendszer

 • fékek, ellensúlyok kiiktatása,

alkotmánybíróság jogkörének csorbítása, ombudsmani rendszer felszámolása, bírák kényszernyugdíjazása, rendszőrség átszervezése stb.

 • kormánybiztosok, lenullázott megyerendszer,

a kormány meghosszabbított keze, megyei intézményrendszer államosítása, kiiktatott „politikai” megye

 • közoktatás államosítása,

az alap és középfokú oktatás irányításának átvétele, de a működéshez önkormányzati források „igénylése”

 • járási rendszer kiépítése,

a vezető személye biztos, minden többi bizonytalan, az „átépítés alatt” formálódik

 • feladatok, intézmények, jogkörök elvétele,

oktatás, szabálysértés, szolgáltatási díjak meghatározásának államosítása,

 • durva forráselvonás.

normatívák, szociális támogatások összegének csökkentése

Hűbéresek, vazallusok mindenhol…

 

 1. Veszprém lemaradóban

A Fidesz veszprémi önkormányzati kampányában azt ígérte, hogy „Veszprém az első!” Ezzel szemben:

 •  A megyei jogú városok rangsorában a középmezőnyben,
 • a lakosság 90%-a adózik, országos 1. hely,
 • egy lakosra jutó adóteher alapján a 3.,
 • kommunális adóterhelés szerint a 3.,
 • építményadó, telekadó átlagos mértékét tekintve 5. Veszprém,
 • adókedvezményeknél azonban csak a 20.

Veszprém te drága…

 

 1. Hitel…, stádium?
 • Az eladósodottság 46,8%, a hitel több mint 10 md

2012 végére a város saját költségvetéséhez viszonyított adósságszolgálata meghaladja a 10 milliárd forintot.

 • ebből 35,6% működési, (3,6 md Ft)

A szocialista-liberális városvezetés időszakához képest a hitel megötszöröződött, a működési hitel pedig tizennyolcszorosa a 2006 év véginek. Mindez nem indokolható kizárólag az állami alulfinanszírozással. Ok a nem felelős városirányítás. Az előző ciklusbeli és a mostani is.

 • kudarcos ingatlangazdálkodás,

A tervezett ingatlanértékesítés töredéke teljesült, eladhatatlan a közgazdasági volt épülete. Amit értékesítettek, azt meg időnként áron alul. (Belvárosi tornacsarnok)

 

„Még inkább élhető város lesz Veszprém” hirdette a Fidesz az önkormányzati kampányban, e helyett következett a

 • fideszes adódiktatúra,

a kapitális mértékű és városfejlesztési célokat, szociális szempontokat figyelmen kívül hagyó telekadó bevezetése, majd a lakossági tiltakozás után visszatáncolás.

 • nagyarányú díjemelések,

A szemétszállítási díjemelés mértékével országos rekorder lett Veszprém, de mindenfajta szolgáltatási díj az inflációt lényegesen meghaladó mértékben emelkedett. 2011-ben szennyvíz 14 %, víz, helyi autóbusz közlekedés 10 %. 2012-re cinikusan „toleráns díjemelés”-ről beszéltek, miközben, minden díjemelés meghaladta a tervezett 4,2 %-os inflációt! Az építményadó több mint 2,3 szorosára emelkedett, az idegenforgalmi adó 19%, a helyi autóbusz közlekedés 8 %-kal lett magasabb, a szennyvíz a közületeknek 6,2%-kal kerül többe, a közétkeztetés 6 %-kal, a köztemetés és a kéményseprés 4,9 %-kal emelkedett. A hulladékszállítás díja a két év alatt átlagban 70 % körüli.

 • jolly joker Közüzemi Zrt, nagyvonalú közpénzköltés,

A Közüzemi Zrt. drága pénzen segíti a város súlyos költségvetési gondjainak enyhítését. Ingatlanokat, telkeket vásárol az önkormányzattól. Ha kell még a sportcsarnok melletti parkolókat is megveszi. És persze fizeti utána az illetéket. Fizeti a meg nem épült uszoda terveit, finanszírozza a Pannon TISZK veszteségeit. Mindeközben nagyvonalúan támogat és szponzorál nem közcélokat.

 • eladósodott önkormányzati cégek, körbetartozás,

Önkormányzati intézmények és a polgármesteri hivatal is szolgáltatási díjak megfizetésével hátralékos, saját cégeinek!

 • fejlesztés a költségvetésnek csupán 13,5%-a.

Ez nem fejlődés, de még a stagnáláshoz is kevés.

Felélték a város jövőjét…

 

 1. Bukdácsoló fejlesztések
 • Hulladék gazdálkodás – „feltüzelve”,

Az ombudsmani állásfoglalás ellenére nem nyilvános a királyszentistváni hulladék-feldolgozó tűzvizsgálati jelentése. Kétséges, hány éves késéssel kezdi meg a rendszer a működését. A brutálisan megemelt díjat azonban régóta szedik. Késve épülgetnek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek.

 • körforgalom, városrészeket elválasztó betonfal,

A Fidesz a városra erőltettek az aluljáróval és betonfallal megspékelt körforgalmat a Budapesti – Jutasi úti kereszteződésben. Pedig volt aluljárót nélkülöző, sétálóutcát meghosszabbító változat. Az aluljáró költségeit saját forrásból nyögi a város. A létesítmény városképi szempontból egész egyszerűen elfelejtették megtervezni, ezért az irritáló betonfal erődítmény. Lett volna más, olcsóbb megoldás is.

 • aluljáró bővítés – nem XXI. századi megoldás,

Az alternatív, aluljáró nélküli körforgalom elfogadásával nem lett volna szükség a „Pap gödör” átépítésére, mi több a Skála mellé tervezett parkolóházra sem. A gyalogosbarát megoldás révén százmilliókat lehetett volna megtakarítani!

 • „Hangvilla”, parkolóház közpénzből,

A városközpont rehabilitációhoz tartozó fejlesztéseket magánberuházásban kellene megvalósítani. Ez volt a pályázati kiírás és ez a támogatás feltétele is. E helyett a „Hangvilla” végeredményét tekintve önkormányzati forrásból valósul meg, a Skála melletti parkolóházat pedig az elmenekült befektető helyett a Közüzemi Zrt. volt kénytelen megmenteni.

 • betartatlan határidők,

Nincs olyan beruházási határidő, ami teljesült volna. A veszprémiek csak nyögvenyelősen zajló beruházásokat látnak.

 • reptér ipari park vásárlás – kidobott pénz,

a jogilag is előkészítetlennek minősített 400 milliós ingatlanvásárlás egyelőre kidobott pénz. Ráadásul a döntés akkor született, amikor a városvezetés tudhatta, hogy első fokon „vissza”ítélték a településeknek a veszprém-szentkirályszabadjai repülőtér területét. Elhúzódó pereskedés helyett meg lehetne próbálni a sokkal gyorsabb választott bírósági eljárást.

 • nem megtérülő, fenntartási költségeket igénylő beruházások,

parkok, kerékpárutak,

Ezt is a veszprémi „zemberek” fizetik…

 

 1. Rossz úton
 • 8-as főút fejlesztése megállt,

csak szavakban van 2x2 sávosítás, külön szintű csomópontok építése a kész tervek ellenére el sem kezdődött

Hiba:

 • a 8-as út várost elkerülő déli szakaszának bővítése,

Az előző fideszes városvezetés barkács áruház építése miatti akciójának „köszönhető”, hogy az északi elkerülő útszakaszról a délire terelődik a forgalom, ezáltal a

növekvő forgalom, növekvő zajterhelés,

nem az északi ipari részt, hanem a déli és keleti lakott városrészt érinti.

 • a várost elkerülő M8-as autópálya szakasz „ejtése”,

E helyett a szakma által is inkább preferált M8-as déli elkerülő szakaszt kellene megvalósítani, ami kormányhatározatban kihirdetett és előzetes környezetvédelmi engedélyekkel is rendelkezik. Ezáltal jelentősen csökkenne a város elkerülő útszakaszát terhelő forgalom

 • sürgető lenne a 710-es főút és az M7-es összekötése,

mert a térség számára így gyorsabban elérhető lenne  az autópálya

A térség gazdasági érdeke…

 

 1. Intézmények
 • Közoktatás felemás államosítása,

jogok központosítása, finanszírozás kisegítésének elvárása történt

 • intézményi kiadások csak saját bevételből,

Veszprémben az intézmények önkormányzati finanszírozása átmenetileg szünetelt, csak saját bevételeikből végezhettek kifizetést

 • közalkalmazottak bizonytalan helyzetben,

időnként késve érkező bérek és juttatások

 • sorstalan megyei könyvtár, múzeum,

kormánydöntés az államosításukról, majd állami forrás híján döntés a helyi önkormányzatok működtetési kötelességéről, újabb döntés a határidő elnapolásáról. Kapkodó kormány, kiszolgáltatott önkormányzatok, intézmények, alkalmazottak. És hol a működtetéshez szükséges forrás?

 • kulturális koncepció hiánya,

kulturális intézmények sokasága (VMK, volt HEMO, „Hangvilla”) de a városvezetés képtelen a koncepcionális megoldásra

 • dráguló szociális, intézményi díjak.

inflációt meghaladóan emelkednek a szociális alap és szakellátási intézményi térítési díjak is.

 • likviditási nehézségek

megismételt hitelfelvételi pályázat

A finanszírozás átmenetileg szünetel…

 

Veszprém jövője

 • Önkormányzati autonómia helyreállítása,

A polgármester azt ígérte, hogy most „a párbeszéd” időszaka következik. E helyet diktátum a telekadó bevezetése, a szociális intézmények Jutaspusztára történő telepítése, Jutasi úti egészségcentrum felszámolása, a hulladéktároló edényzet tárolóinak kiépítésére való kötelezés, stb.,

 • diktáló, erőszakos helyett,
 • együttműködő, konzultáló városvezetés,

nem a meghozott döntések utáni felháborodás miatt, hanem előtte kell konzultálni.

 • hozzáadott értéket segítő gazdaságfejlesztés,

Köszönhetően a városba települt cégeknek, ebben a kérdésben jól áll az önkormányzat. A repülőtér tulajdonosát azonban nem gátolni, hanem segíteni kellett volna a fejlesztésben.

 • környezettudatos városgazdálkodás,

a városüzemeltetési feladatok esetében pénzkímélő és energiatakarékos megoldások bevezetésére van szükség

 • programturizmus – Gizella napok megújítása,

Veszprém nem többnapos turisztikai program, ezért a programturizmus fejlesztése preferálandó, szükség van elszürkült programjaink megújítására, új attrakciók létrehozására

 • gazdasági társaságok – civil kontroll.

áttekinthetővé kell tenni a cégek tevékenység szerint gazdálkodását, lehetőséget kell teremteni a civil és szakmai szervezetek kontrolljára

Szövetségben a veszprémiekkel…