HVG | Belföld | HVG publicisztika
2013. október 17. 12:04

Felszabadítjuk Magyarországot!

„A választási kampányunk célja kettős. Az egyik, hogy az Orbán-rendszer valódi világlátását és természetét megmutassuk az embereknek. A másik, hogy bemutassuk sajátunkat” – írja Mesterházy Attila a HVG jövő évi választás tétjéről szóló sorozatában.


Választási győzelemre és kormányzásra készül az MSZP. Választási siker nélkül az ellenzék nem kap esélyt arra, hogy változtasson a mai társadalmi, gazdasági folyamatok irányán. De fontos az is, hogy olyan választási kampányt folytassunk, amely aztán nem ejti foglyul az utána következő kormányzást. Orbánt és rendszerét le kell váltanunk. Enélkül mozdulni sem tud az ország. Mindent meg fogunk tenni ezért, ami emberileg és politikailag lehetséges. De az ellenzék legnagyobb pártjaként az MSZP-nek arra is készülnie kell, ami a kormányváltás után következik. Ehhez mért határozottsággal és felelősséggel vágunk neki a kampánynak.

Magyarország elrablása

Az Orbán-rendszer a szervezett rablás világa. Szisztematikusan hántották le a Köztársaságról az intézményi védelmek és az állampolgári jogok héjait. Mindezt azért, hogy bárkivel bármikor bármit megtehessenek, hogy bárkitől bármit elvehessenek. Nincs vagyontárgy, érték, pénz, ami biztonságban lenne a Fidesztől. A korrupció nem kivétel, hanem főszabály. A Fidesz rendszerének lényege. Nem az emberek, hanem a saját javukat akarják.

Ez érhető tetten minden döntésükben. A jelenleg még hatalmon lévő kormány nem csak igazságtalan adórendszert vezetett be, de szerzett jogaikat és felhalmozott megtakarításaikat is elvette az emberektől.

Orbánék agyonadóztatják a családokat és a vállalkozásokat: több mint 30 adóemelést hajtottak végre három év alatt. A hazai kis- és középvállalkozásokat is adók tömegével terhelik, nem csak a multikat. A terhek súlya alatt, hitel, piac és támogatás híján mikro-, kis és középvállalkozások tízezrei mentek csődbe eddig, százezrei pedig a túlélésért küzdenek.

Egyetlen kormányzati növekedési prognózis se vált még valóra ebben a ciklusban. Magyarország gazdasági teljesítménye a 2005-2006-os szinten van. Nincs érdemi növekedés, a termelékenység, a befektetési ráta tragikusan alacsony. Az innovációt megfojtják, aki teheti, menekül, viszi a tudását, viszi a pénzét.

Az egymillió munkahely ígérete valójában csak egy cinikus hazugság. A közmunkára fogott százezrek elvesztik szabadságukat, megélhetést azonban nem kapnak cserébe. Nem sokkal jobb azok helyzete sem, akik dolgoznak, de keveset keresnek. A minimálbér reálértéke három év alatt nem emelkedett. Megjelent a dolgozói szegénység: milliókat fenyeget a lecsúszás veszélye.


A pedagógus-béremelésről kiderült, hogy hazugság: milyen béremelés az, ami után kevesebbet kapnak kézhez a tanárok? Az egészségügyi béremelés folytatásra nincs fedezet. Az önkormányzatoknak nem jut pénz. Az oktatás zajosan, az egészségügy csendben omlik össze. A szociálpolitika ma a szegények ellen fordított fegyver, a kiszolgáltatottak elleni büntető-fegyelmező szabályok terepe. Pedig lenne dolga elég, hiszen az emberek több mint 40 százaléka él ma már a létminimum alatt és a helyzet egyre romlik. Félmillió gyermek nem eszik eleget vagy konkrétan éhezik.

A kultúrát, az állami médiát és az iskolát elöntötte az ideológiai nevelés és a nemzeti giccs. Folyik az agymosás és a butítás. Épülnek viszont a stadionok, folynak a két világháború közötti tereket visszaállító presztízsberuházások. Az orbáni állam tudni akarja, kivel élünk, hogyan gondolkodunk, mit olvasunk, mit nézünk, kivel beszélünk. Az új állampárt számon tartja, ki jár és milyen hittanra, ki mit ír a Facebook-ra, ki jár el ellenzéki rendezvényekre.

Ez nem egyszerűen rossz kormányzás. Így egyszerűen nem lehet élni. Nem csoda, hogy fiatalok és idősebbek százezrei hagyják el az országot. Nem vendégmunkásnak állnak, hanem emigrálnak. A világ civilizált része ujjal mutogat ránk, hitetlenkedve kérdezve: mi folyik itt?

A Fideszes uralom által megosztott, megfélemlített, megalázott és meglopott ország a hazánk. A 2014-es választás tétje ezért Magyarország felszabadítása lesz.

Két világlátás áll szemben egymással ma Magyarországon. Kelet vagy nyugat?  Háború vagy béke? Pártérdek vagy nemzeti érdek? Egy vezér vagy egy ország? Ezek között kell választani.

Ellenzéki kampány

Ezért a mi választási kampányunk célja kettős. Az egyik, hogy az Orbán-rendszer valódi világlátását és természetét megmutassuk az embereknek. A másik, hogy bemutassuk sajátunkat. Hogy a Fidesz kormányzásának kárvallottjait meggyőzzük arról, hogy van, akinek számítanak, és van, akire számíthatnak. Ők messze többségben vannak. Őket kell ráébreszteni arra, mi folyik itt, és meggyőzni arról, hogy számít a szavazatuk, van értelme a cselekvésnek. Ezzel kell a lehető legtöbb szavazót, mindenkit, aki ma elégedetlen, meggyőzni, hogy szavazzanak a változásra.

Magyarországot ma a lefojtott elégedetlenség jellemzi. A csalódás lett úrrá sokakon 2010 óta. Nemhogy nem azt kapták, amit ígértek nekik, nemhogy nem nyertek semmit, de szegényebbé, kiszolgáltatottá váltak. Félni kell a megélhetés elvesztésétől és félni kell a nyílt beszédtől.

Orbán döntő tévedése azonban, hogy összekeveri a csendet a beletörődéssel és az elégedettséggel. Azt hiszi, hogy a félelem örökre megbénít mindenkit. Azt hiszi, erővel egyetértést teremthet. Hát nem így van, nagyon nem.

Az időközi választások sorra mutatják meg, hogy a Fideszt meggyűlölték az emberek. Szabadulni akarnak tőle. Várnak a lehetőségre, várnak a napra, amikor kimondhatják: elég volt! Ez a nap pedig egyre közelebb van.

Számolnunk kell azzal, hogy a választási küzdelmet a Fidesz pályáján kell megvívnunk. Több százalékponttal meg kell vernünk Orbánt, hogy miénk lehessen a képviselői helyek többsége.  Alkalmazkodnunk kell egy torz választási szisztémához, amely arra kényszeríti a résztvevőket, hogy mindent egy lapra tegyenek fel.

Emiatt hoztunk létre választási megállapodást a második legnagyobb demokratikus ellenzéki erővel, az Együtt-PM-mel. Biztosítottuk, hogy az egyéni választókerületekben legyen közös demokratikus ellenzéki jelölt. Ugyanakkor a választóknak módjuk van dönteni is, hogy melyik párt listáját válasszák. Ez ésszerű kompromisszum, amely a kormányváltást szolgálja. Nem okoz szavazatvesztést, és nem hozza kényszerhelyzetbe a szavazót. Ez nem olvasztótégely, hanem szövetség.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a politikai helyzet változhat a választási kampány közjogi értelemben vett megkezdéséig. Ezért rugalmasan kell hozzáállni a politikai változásokhoz, ha azok érintik a választási együttműködést. Ám mindenkit óvnék attól, hogy a hullámzó szimpátiák alapján havonta módosítgasson oda-vissza egy stratégiai megállapodást. A stratégia attól stratégia, hogy nem egy vagy két hétre, hanem hónapokra szól. Ha van tartós elmozdulás, azt majd átvezetjük az egyezségen. Addig viszont foglalkozzunk végre a választókkal! Ha az ellenzék állandóan csakis önmagáról beszél, azzal a Fidesznek kedvez. Nem egymással, hanem Orbánnal kell küzdenünk! Ne egymást győzködjék a politikusok, hanem a választókat lelkesítsék!


Igazságos és felelős kormányzás

Az MSZP az igazságos ás felelős kormányzásra vonatkozó ajánlattal fordul az emberek felé. Igazság, biztonság, szabadság, jólét – meggyőződésünk szerint ezekre az értékekre építve tehető jobbá a világ, Magyarország és a magyar emberek élete.  Az ma az igazi kérdés, hogy miként lesz igazságosabb Magyarország. Hogy tud nagyobb szabadságban, biztonságban, napról napra egy kicsivel jobban élni minél több magyar. Mind a tízmillió.  Mert nekünk mindenki számít! Ezért mi mindenki Magyarországát akarjuk megteremteni. De van azonban öt kiemelt társadalmi csoport, amelyre különösen odafigyelünk majd.

Politikánk első pillére a gyerekek jólétének javítása. Elsődleges célunk, hogy Magyarországon ne legyen többé gyermekéhezés. Emellett a legszegényebb gyerek is hozzájuthat majd a legszínvonalasabb tudáshoz és a legjobb minőségű egészségügyi ellátáshoz. Nem hagyjuk, hogy a rossz anyagi körülmények már gyerekkorban döntsenek életpályákról, emberi sorsokról.

Az MSZP kormányzásának második pillére a nők helyzetének javítása lesz. A Fidesz-KDNP korlátolt politikájával szemben mi természetesnek tartjuk a nők jogát arra, hogy kényszerek nélkül, maguk dönthessenek saját sorsukról. Az államnak mindent meg kell tennie azért, hogy a gyermekvállalás és a munka, a család és a karrier ne egymást kizáró, hanem egymással összeegyeztethető legyen. Ehhez az első lépés, hogy a nőket sújtó hátrányok megszűnjenek. Az egyenjogúságnak érvényesülnie kell a munkaerőpiacon és a fizetésekben egyaránt. Bölcsőde- és óvodafejlesztési programot indítunk, hogy ezzel is támogassuk a nők visszatérését a munkahelyekre. Célunk, több legyen a gyermekbarát munkahely. Szigorúan fellépünk a családon belüli erőszak, a munkahelyi zaklatás és a nőket megalázó közbeszéd ellen.

A harmadik pillér a munkavállalók helyzetének javítása. Az MSZP el akarja érni, hogy minden családban legalább egy embernek legyen munkája. Legalább ilyen fontos, hogy a munkából meg is lehessen élni. Ezt szolgálja az adórendszer átalakítása. A szegényebbek kevesebbet, a gazdagok többet fizetnek majd a jövőben. A minimálbér valóban akkora lesz, hogy biztonságban, tisztességben lehessen élni belőle. Helyreállítjuk a munkavállalók jogait, és megerősítjük a szakszervezetek érdekvédő jogosítványait.

A negyedik pillér a kis- és közepes vállalkozások támogatása. Jól menő vállalkozások nélkül nincs, aki munkát adjon az embereknek. Kormányra jutva vállalkozásbarát, kiszámítható jogi környezetet teremtünk. Serkenteni fogjuk a vállalkozói hitelek folyósítását, valamint az EU-forrásokhoz való gyors hozzáférést. Egyszerűsítjük az adószabályokat, letörjük a lánctartozásokat.

Politikánk ötödik pillérét a nyugdíjasok támogatása jelenti. Nem tűrhetjük tovább, hogy szüleink, nagyszüleink nemzedéke számára az legyen a kérdés: gyógyszert vagy ételt vesznek a pénzükből? Az MSZP-kormány garantálja a nyugdíjak értékállóságát. Újraindítjuk a nyugdíjkorrekciós programot. Ismét bevezetjük a nyugdíjprémiumot. Növeljük a méltányossági nyugdíjra fordítható forrásokat. A büntetőjog eszközeivel is védeni fogjuk az időseket. Visszaállítjuk a 65 év felettiek számára a valóban ingyenes utazás lehetőségét. Társadalmilag igazságosan bevezetjük a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségét.

Kormányzásra készülünk

Három év alatt az MSZP megújult. Jelöltjeink legtöbbje fiatal és tettrekész politikus, akik nem ijednek meg a Fidesz mocskolódásától. Készen állunk arra, hogy kiragadjuk Magyarországot Orbán kezéből, és visszaadjuk az embereknek.

Baloldali néppártként határozzuk meg önmagunkat. Politikánk súlypontja azok képviselete, akiknek nincs saját hangjuk a közéletben. Az átlagos és annál rosszabb helyzetben élők, a lecsúszástól félők, a mozdulni, emelkedni akarók pártja vagyunk. Az igazságos és felelős kormányzás révén csökkenthető a szegénység, mérsékelhetők a társadalmi egyenlőtlenségek. Esélyt kap végre a tudás és a tehetség, induljon bármilyen körülmények közül. Mindez az egész ország felemelkedését szolgálja. A gyarapodó, önmaga árnyékát átlépni képes Magyarország mindannyiunk számára jobb hellyé válik.

Kormányzásra készülünk. Tisztában vagyunk az ebből fakadó felelősséggel. Nem adjuk fel elveinket, nem adjuk fel az igazságos és felelős kormányzás esélyét egy jól hangzó mondatért, egy szellemesnek vélt kiszólásért, ami másnapra védhetetlenné válik. Nem hagyjuk, hogy ellenfeleink fogást találjanak rajtunk, szövetségeseinket viszont mindenben segítjük. Közösen felszabadítjuk Magyarországot.

A következő hónapokban keményen, elszántan, de tisztességesen kampányolunk. Utána pedig felelősen, igazságosan és szakszerűen kormányzunk majd.