Főhajtás a tekintélyelvű rezsim áldozatai előtt

Nem maradhat hatalmon egyetlen olyan politikai rendszer sem, amelyik uralmát a polgárok elnyomására, az emberi és politikai jogok háttérbe szorítására építi – erre figyelmeztet mindannyiunkat a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja. Az MSZP tisztelettel hajt fejet mindazok előtt, akik a negyvenes és ötvenes években egy tekintélyelvű, agresszív politikát folytató rezsim áldozataivá váltak, akik az 1956-os forradalmat követő megtorlások mártírjai lettek.

Az MSZP demokratikus pártként a politikai vélemények közötti vita szabadságát hirdeti, ezért helyre fogja állítani azt a Magyar Köztársaságot, amely a fékek és ellensúlyok rendszere, a konszenzust teremtő demokratikus intézmények széles köre révén is garantálja a választók politikai sokszínűségének érvényesülését, a népakarat érvényre jutását.

Mesterházy Attila,
az MSZP elnöke