2012. május 23. 08:41

Gazdasági növekedés nélkül veszélybe kerülhet a társadalmi stabilitás

"A politikai fordulat már megindult az Európai Unió országaiban, a gazdasági fordulat azonban még várat magára. Az utóbbi években követett megszorító politika kimerítette az európai társadalmak tartalékait.

Egyes országok tűrőképességük határára értek, miközben a hiány felszámolásához ezzel a módszerrel még évekre, évtizedekre lenne szükség. Ezért új gazdasági modellt kell találnunk, amely alternatívát kínál a válságot előidéző szabadpiaci kapitalizmussal szemben" - hangsúlyozta Tabajdi Csaba, az MSZP európai parlamenti delegációjának vezetője, az Európai Parlament plenáris ülésén a gazdasági válság kezelésével foglalkozó rendkívüli Európai Tanácsülés előkészítéséről rendezett vitában, írásbeli hozzászólásában.

A szocialista képviselő kifejtette, hogy a francia elnökválasztás, illetve a közelmúlt dán, szlovák és román kormányváltásai politikai fordulatot, a baloldal előretörését jelzik. "Kérdéses, ugyanakkor, hogy ehhez társul-e gazdasági fordulat, és felhagy-e végre az Európai Unió a kizárólagosan hiánycsökkentésre koncentráló, konzervatív gazdaságpolitikával? A megszorítások önmagukban nem elegendőek, új gazdasági modellt kell találnunk, amely egyszerre van figyelemmel a költségvetések stabilitására, ösztönzi a gazdasági növekedést, és alternatívát kínál a válságot előidéző szabadpiaci kapitalizmussal szemben" - hangsúlyozta Tabajdi Csaba. "Építenünk kell a skandináv országok tapasztalataira, ugyanis ezek az országok álltak ellen a legjobban a válságnak. A skandináv országokban a széles körű szociális ellátásokat magas adókból finanszírozzák, a pénzügyi- és bankrendszert pedig szigorú szabályoknak vetették alá" - tette hozzá.

A szocialisták brüsszeli vezetője felszólalásában kiemelte, hogy a megnövekedett adóbevételeket a hosszú távú növekedést szolgáló befektetésekre kell fordítani, így és az oktatás fejlesztésére, a kutatás-fejlesztésre, az infrastruktúra, az energiahálózatok modernizációjára, és a mélyszegénység felszámolására. Az Európai Szocialista Frakció javaslatával összhangban Tabajdi ismét felvetette, hogy ezen beruházások költségeit ne kelljen beszámítani a költségvetési hiányba a Stabilitási és Növekedési Paktum keretében. A növekedést szolgáló beruházások finanszírozására pedig javasolta, hogy az Európai Unió bocsásson ki projektkötvényeket, illetve az eurókötvényeket, amelyek az államadósság egy részének közösségivé tételével növelnék az európai államok stabilitását.