Gondoljuk újra az oktatást!

A munkaerőpiacon való érvényesüléshez elengedhetetlen készségek és képességek elsajátításának fontosságát, a befogadó és integrált oktatás szükségességét hangsúlyozza az a vélemény, amelyet Göncz Kinga előterjesztésére fogadott el az Európai Parlament foglalkoztatási és szociális ügyi bizottsága.

A testület a "Gondoljuk újra az oktatást" című európai uniós stratégiáról szóló parlamenti jelentéshez fűzte hozzá az álláspontját. "Az oktatás akkor éri el a célját, ha az iskolapadból nem pusztán versenyképes munkavállalók, hanem elégedett, a sorsukat irányítani képes emberek kerülnek ki" - hangoztatta a szocialista EP-képviselő.
 
"Miközben majdnem minden negyedik fiatal munkanélküli Európában, kétmillió üres állásra nem találni munkaerőt. A statisztika arról árulkodik, hogy valami nagyon nincs rendben az oktatási rendszereinkkel, hiszen képtelenek felkészíteni fiatalok tömegeit a munkás életre, összhangba hozni a keresletet és a kínálatot. Az oktatás és képzés radikális megújítására van szükség, többek között arra, hogy az iskolából frissen kikerülők olyan képességekkel és készségekkel rendelkezzenek, amelyekkel könnyen és gyorsan munkát találnak, és alkalmazkodni tudnak a folyamatosan változó munkaerőpiaci helyzethez" - fejtette ki Göncz Kinga.
 
A szocialista képviselő hozzátette: A foglalkoztatási bizottság véleménye erőteljesen hangsúlyozza a transzverzális készségek - egyebek mellett a kezdeményező- és vállalkozói készség, a kreativitás, a problémamegoldás, a kritikus gondolkodás - fejlesztésének a szükségességét. Éppily fontos, hogy a tanulmányaikat befejezők tisztában legyenek az állampolgári jogaikkal, élni tudjanak az Európai Unió kínálta mobilitási lehetőségekkel, ismerjék a demokratikus játékszabályokat, értő fogyasztói legyenek a globális médiának.
 
A dokumentum szerint befogadó és integrált oktatási rendszerre van szükség. A társadalom minden sérülékeny csoportja számára biztosítani kell az oktatáshoz való hozzáférést. "Külön felszólítjuk a tagállamokat arra, hogy tegyenek erőfeszítéseket a hátrányos helyzetű kistérségekben élő, a legközelebbi oktatási intézménytől bejárhatatlanul messze lakó gyermekek iskolába járásának az előmozdításáért. Az iskolából kimaradók magas számának csökkentése érdekében javasoljuk többek között a korai fejlesztési és oktatási programok bevezetését és elterjesztését, valamint különféle támogatási formák - ösztöndíjak, segélyek, diákhitel konstrukciók - kínálatának a bővítését. A hátrányos helyzetű gyermekek szegregációjára, speciális iskolákba kényszerítésére határozottan nemet mondott a szakbizottság " - szögezte le a szocialista képviselő.
 
A Göncz Kinga által gondozott bizottsági vélemény az ifjúsági munkanélküliség csökkentése érdekében hozott sikeres tapasztalatok átadására buzdítja a tagállamokat. Szorgalmazza az oktatási intézmények, a vállalkozások és a szociális partnerek közötti párbeszédet. Hangsúlyozza, hogy szükség van a tanárok magas szintű és élethosszig tartó továbbképzésére. A pedagógusokat fel kell felkészíteni a különféle kultúrák megismerésére, a diákok egyéni igényeihez szabott tanítási módszerek elsajátítására.