2011. november 14. 10:35

Gratulálunk, Rózsika néni!

Az MSZP szombati kongresszusán - első alkalommal - kiosztották az újonnan alapított „Baloldalért” díjat.

Az elismerést az kaphatja meg, aki hosszú időn át végzett tevékenységével erősíti a magyar baloldali mozgalmat; életpályája a helyi közösség által elismert és hiteles; a párt valamely szervezetében végzett kiemelkedő munkával hozzájárul a párt sikereihez.

Örömmel jelenthetjük be, hogy a díjazottak között orosházi párttagtársunk is van Szegvári Péterné dr. személyében, akinek minden tagunk és szimpatizánsunk nevében szívből gratulálunk! Köszönjük munkáját és fáradozását!

Szegvári Péterné dr. nemrég töltötte be a 85. életévét, jó egészséget kívánunk neki, hogy még sokáig együtt tudjunk dolgozni az emberek boldogulásáért, a baloldal sikeréért!

MSZP Orosházi Szervezete


AZ EMBEREKÉRT, A BALOLDALÉRT EGY ÉLETEN ÁT!

Szegvári Péterné dr. 1926-ban született Orosházán. November 1-jén töltötte be a 85. életévét. Édesanyja háztartásbeli, édesapja téglagyári munkás volt, akit később Nagyszénásra neveztek ki gyárvezetőnek, így a család is odaköltözött. Itt járta ki az első öt elemi osztályt. Orosházán végezte el a négy polgári és a két kereskedelmi iskolát, majd 1943-ban Nagyszénáson a Hangya Szövetkezetnél helyezkedett el könyvelőként. A 2. világháború végén – 1944. november 1-től 1945. június 30-ig – közel száz középiskolást tanított a településen, akik nem tudtak bejutni a városi iskolába anyagi vagy egyéb okok miatt.

1945 augusztusától a községi elöljáróság főjegyzője mellett gyors- és gépíróként dolgozott, ez idő alatt szerezte meg azt az államigazgatási gyakorlatot, amelyre azután egész életében támaszkodhatott. 1947 októberétől a Közellátási Hivatal vezető-helyettesének nevezték ki. 1948 őszén egy súlyos élelmezési krízishelyzet sikeres kezelése jelenthette a végső lökést a szakmai pályafutásában, rá egy évre egy hosszú államigazgatási karrier kezdődött el: 1949 októberétől 1953 októberéig Pusztaföldvár főjegyzője, majd VB-titkára (ebben az időszakban a teljes településen bevezették az áramot), 1953 októberétől 1970 novemberéig Orosházi Járási Tanács VB-titkára, majd 1983. július 1-ig, nyugdíjba vonulásáig, az Orosházi Városi Tanács VB-titkára. Közel 35 éven át töltött be tehát községi, városi vagy járási szinten államigazgatási vezetői funkciót.

1951-ben férjhez ment Szegvári Péter matematika-fizika szakos tanárhoz, akitől egy fia született, aki pedig két unokával ajándékozta meg. Fia családorvosként dolgozik Mezőhegyesen, férje évekkel ezelőtt elhunyt.

Szegvári Péterné dr. munkája és családi kötelezettségei mellett tovább tanult. 1954 és ’56 között a budapesti Tanács Akadémiát, ezt követően a szegedi jogtudományi egyetemet, majd 1962 és ’65 között a budapesti Politikai Főiskolát végezte el. Büszke rá, hogy rektori engedéllyel a szükséges öt év helyett három év alatt végezhette el a jogi egyetemet, így már 1959-ben doktorrá avatták. A ’60-as évek végén két évig Tótkomlóson esti középiskolában tanított.

Szegvári Péterné dr. nyugdíjba vonulása óta is rendkívül aktív. Még a nyolcvanas évek közepén, mint a Szakszervezetek Városi Szövetsége elnöke a szakszervezetek és a szövetkezetek nyugdíjasaival együtt közel 7500 nyugdíjas élethelyzetét mérték fel, amelyet feldolgoztak és kiértékeltek, s ennek eredményeként 14 ember szociális otthonba került, 26-ot házi gondozásba vettek, míg 110-en jelentkeztek ún. három funkciós idősek otthonába.

Baloldali pártnak az ’50-es évek óta, az MSZP-nek 1989 óta tagja, a párt alapító tagja. A rendszerváltás óta minden kampányban a Helyi Választási Bizottság MSZP-delegáltja, ebbéli minőségében tehát összesen hat országgyűlési és ugyanennyi önkormányzati választásban segédkezett. Munkája a jogi-választási ügyek területén felbecsülhetetlen.

Hosszú évek óta az MSZP Orosházi Szervezete Nyugdíjas Tagozata vezetője. Tevékenységének köszönhetően mára közel kilencven ember tartozik – ahogy ő fogalmaz – a tagozat „kapcsolatrendszeréhez”, ebből közel negyven párton kívüli szimpatizáns. Bár hivatalos tisztséget nem tölt be, mégis mondhatni a Székács József Családsegítő Alapítvány „lelke és motorja”, nagyban köszönhető áldozatos munkájának, hogy a civil szervezet annyi sok rászoruló családon tudott segíteni az elmúlt években.

Szegvári Péterné dr., vagy ahogy mindannyian ismerjük: Rózsika néni, egész életében végzett munkájával, a szervezet életében kifejtett aktív tevékenységével méltó a „Baloldalért” díjra.