mszp.hu | gyakornoki program
2015. március 07. 10:02

Gyakornoki Program 2015

A Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőcsoportja hagyományainak megfelelően az egymást követő parlamenti ciklusokon belül gyakornoki programokat indít azon fiatalok számára, akik érdeklődnek a politika, a közélet, az önkormányzatiság, a hazai és európai uniós törvényhozás iránt.

Felhívás

a Magyar Szocialista Párt

Országgyűlési Képviselőcsoport

Gyakornoki Programjába való részvételre

 

A Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőcsoportja hagyományainak megfelelően az egymást követő parlamenti ciklusokon belül gyakornoki programokat indít azon fiatalok számára, akik érdeklődnek a politika, a közélet, az önkormányzatiság, a hazai és európai uniós törvényhozás iránt.

A Gyakornoki Program elsősorban lehetőséget és teret kíván nyújtani az Országgyűlés és az MSZP parlamenti frakció munkájának a megismerésére. El kívánja érni, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatók első kézből szerezzenek tapasztalatot a Parlament, valamint az MSZP szakmai és politikai munkájáról. E körben a Program biztosítja, hogy a gyakornokok egy általános parlamenti jogi képzés keretében behatóan megismerkedhessenek a parlamenti jog alapvető jogintézményein keresztül a törvényhozás feladat- és hatáskörével, mindennapi munkájával.


 

Pályázati feltételek:

  • legalább három/négy befejezett egyetemi vagy főiskolai félév (hallgatói jogviszony igazolása);

  • fényképes önéletrajz;

  • motivációs levél max. 2 oldal (amelyből kitűnik, hogy a jelölt miért szeretne gyakorlatra jelentkezni, mi az általa preferált szakterület, továbbá miképpen illeszkedik a gyakornoki program a jövőbeni terveihez);

  • magyar nyelven készített max. 5 oldalas esszé megírása (az előre meghatározott témák közül egyet kiválasztva például:

Önnek mi a véleménye a mai jogalkotási folyamatról, közpolitikai döntéshozatalról?

Ön hogyan látja a mai Magyarországon a demokrácia, a szólásszabadság, a civil társadalom helyzetét?

Ön hogyan látja az MSZP jelenlegi és 3 évvel későbbi helyzetét?

Ön mit tenne mint MSZP pártpolitikai vezető annak érdekében, hogy pártja a fiatalok körében a legszimpatikusabb és a legelfogadottabb párt legyen 2-3 éven belül?).

Az elsődleges feltételeknek megfelelő pályázóval szemben további elvárás:

  • az MSZP és a szociáldemokrácia értékrendjének elfogadása;

  • ajánlólevél (az MSZP szervezetétől, tisztségviselőjétől, önkormányzati vagy országgyűlési képviselőjétől).

 

Előnyt jelent:

  • jogi, közgazdasági, politológiai vagy közigazgatási menedzseri egyetemi tanulmányok folytatása;

  • idegen nyelv ismerete;

  • civil-, politikai vagy egyéb szervezet keretei között végzett önkéntes munka;

  • felsőoktatási intézmény által előírt kötelező szakmai gyakorlat esetén az MSZP parlamenti frakció melletti teljesítés megjelölése.

 

Jelentkezés: 2015. március 31-ig elektronikus úton a [email protected] címen.

 

A pályázati anyag alapján kiválasztott jelöltek szóbeli meghallgatáson vesznek részt, ahol felmérik kommunikációs képességüket, tájékozottságukat és elhivatottságukat.

Az írásbeli pályázati anyag és a szóbeli meghallgatás alapján születik döntés 2015. április 15-ig a gyakornoki programba kerülésről.

A Gyakornoki Program időtartama két féléves, és átfogja az Országgyűlés rendes ülésszakát.

Áprilisban a célok kijelölése, a képzési tematika megismertetése történik, július-augusztusban a képzés,. Majd szeptembertől a gyakornoki program megkezdése.

A program kezdeti szakaszában intenzív, elsősorban a parlamenti jog tanulmányozását szolgáló képzés vár a Programba bekerülőkre. A gyakornoki program egyik fontos eleme a gyakornokok folyamatos, majd záró értékelése. Fél év elteltével a Gyakornoki Program befejezhető, ha az értékelés alapján ez szükséges. A Programban való részvétel egy félévvel, meghosszabbítható.