2012. május 14. 10:21

Gyömrői tiltakozás az átnevezés ellen

Tisztelt Olvasók, Gyömrői Polgárok! Az MSZP Gyömrő Helyi Szervezet a tér átnevezése kapcsán döntött arról, hogy a következőkben a teljesebb tájékoztatás érdekében használni fogja a "FÓRUM" adta lehetőségeket.

Így a város jelenlegi legfontosabb politikai kérdésében - a központi "Szabadság" tér átnevezése "Horthy Miklós" térré testületi döntés, - igencsak gyorsan reagált a város lakosságának nagy része, kifejtve egyet nem értésüket és ennek lett a 9.-i csendes tüntetés-demonstráció az eredménye. Itt köszönjük meg az MSZP Elnöksége - mint az egyik szervező - nevében a résztvevő lakosságnak a kulturált részvételt!

Most tesszük közzé azt a levelet, melyet átadtunk a város vezetésének - 2012.05.03.-n, - a Polgármester Úrnak, hogy vonják vissza az ebben a témában hozott határozatukat!
Erre még a mai napig érdemi választ nem kaptunk!

SZÉGYEN és GYALÁZAT!

Gyömrő Város Önkormányzat Testülete 2012.04.23-i „Rendkívüli Testületi ülésén” döntött - egy tartózkodás mellett egyöntetű szavazással, - hogy a „SZABADSÁG „teret, 2012.06.01-i hatállyal „HORTHY MIKLÓS” térre nevezik át!

Az MSZP Gyömrő Helyi Szervezet megdöbbenéssel értesült a politikailag tragikus hírről!
Szégyen és gyalázat a Testület döntése, melyet külön felerősít az a tény, hogy abszolút többséggel rendelkező civil szervezet képviselői /nyolc fő/ – melyeknek függetleneknek kellene lenni a politikától, - 100%-ban nyílt, szélsőjobboldali politikai döntést hoztak, melyet az MSZP, az egész baloldal véleménye, de a politikailag másnézetet vallók, valamint az egyéb józanul gondolkodók véleménye szerint sem indokolt semmi!

Ez a döntés „Gyömrő Város Önkormányzat Testülete” részéről nyílt elárulása volt a város lakosainak, a bennük bízó „Gyömrői Polgároknak”!

Kérjük Gyenes Levente Polgármester Urat, hogy a közvélemény nagy felháborodására való tekintettel, valamint a város lakossága megosztásának megakadályozása miatt bírálják felül a döntésüket, és helyezzék hatályon kívül a sértő, durva és apolitikus határozatot!

Ennek elmaradása esetén az MSZP az Ötv. 46. §. (1) bekezdés a-d. pontjainak megfelelően kezdeményezi a helyi népszavazás megindítását!

Mindent megteszünk a ”SZÉGYEN és GYALAZAT” jelzőkkel történő Gyömrői Polgárok megbélyegzése ellen!

„SZABADSÁGNAK" NEM LEHET „HORTHY” AZ ALTERNATÍVÁJA!!!  

Gyömrő 2012.05. 03.

MSZP gyömrői szervezetének elnöksége  

A professzor úr által megtartott "TÖRTÉNELEM ÓRÁN" már túl vagyunk - mely előadás részemről pozitív megítélést kapott, - és ez sem támasztotta alá a névváltoztatás szükségességét, sőt a professzor úrnak feltett kérdések alapján Ő mondta ki azt, amit a város lakossága akart hallani, nevezetesen, hogy a "SZABADSÁGNAK HORTHY" nem lehet az alternatívája!

Ebben a kérdésben továbbra is össze kell fogni a város lakosságának és ki kell kényszerítenie a TESTÜLET diszkriminatív határozatának visszavonását, ha másképp nem megy, akkor a helyi "NÉPSZAVAZÁS" érvényes, valamint eredményes megszervezésével. Ehhez minden helyesen gondolkodó - politikai hovatartozástól függetlenül - polgár együttműködésére szükség lesz, de a jelenlegi hangulatot figyelembe véve erre számítanak is a szervezők!