2012. március 28. 15:35

Gyöngyöspata: tények titkosítva?

A gyöngyöspatai események hátterének feltárására létrehozott országgyűlési bizottság március 29-én készül elfogadni jelentéstervezetét. A jelentés komolyságát már a benyújtásának körülményei is megkérdőjelezik: az eseti bizottság az egyszer már meghosszabbított határidő lejárta előtt egy nappal úgy akarja befejezni munkáját, hogy november óta egyetlen ülést sem tartott!

A jelentéstervezet összegzése elfogadhatatlan módon az eseti bizottságot felállító, fideszes képviselők javaslatára jóváhagyott országgyűlési határozat politikai prekoncepcióját ismétli meg, ahelyett hogy a benne rögzített tényekből levezethető okszerű következtetésekre mutatna rá.

A nemzetbiztonsági szolgálatok érdemi információkat szolgáltattak, és lényegében megválaszolták a bizottság feladatkörébe tartozó kérdéseket. Ezért a zárt ülésen elhangzott megállapítások nyilvánosságra hozatala elengedhetetlen a tavaly tavaszi gyöngyöspatai események értékeléséhez. Ezt a véleményt ősszel még Kocsis Máté, a bizottság elnöke is osztotta, aki az október 26-ai ülésen azt a tájékoztatást adta, hogy a minősítés feloldása iránti eljárás folyamatban van.

Továbbra is követeljük a zárt ülés jegyzőkönyvi kivonatának nyilvánosságra hozatalát, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok megállapításainak jelentésbe foglalását! Ezek számunkra a jelentés megtárgyalásának előfeltételei.

Ennek hiányában bebizonyosodik a gyanú, hogy a bizottság felállításának célja nem a tényfeltárás, hanem pusztán a kormány propagandacéljainak kiszolgálása és a kormánnyal szembeni kritikus hangok elnémítása volt.

Harangozó Tamás,
az eseti bizottság alelnöke

Nyakó István,
az eseti bizottság tagja