Ha Trianon fájt, ez is fájni fog!

Közel száz éve írták alá a trianoni békediktátumot, a magyar nemzetközösség erőszakos megcsonkítását. A kényszerszerződés közel száz éve varasodó traumájából a jelenkornak erősödnie és tanulnia kell. Most, amikor a kormány a „nemzet közjogi újraegyesítéséről” beszél, józan figyelemmel és belátással kell lennünk a továbbra is meglévő vagy épp újonnan megnövő veszélyekre.

Az európai közösség tagállamaiban élő kisebbségek jogait elsősorban és leghatékonyabban épp az Európai Unió garantálja, ennek bölcs érvényesítése közös felelősségünk. Arctalan arcoskodás helyett felelős szomszédságpolitikára, kivagyiságtól mentes magyarság-képviseletre van szükség.

Ugyancsak az Európai Unió közössége az, amely a nemzet igazi „újraegyesítését” megvalósíthatja, hiszen a határ- és vízummentesség, a kompromisszumra kész közös döntéshozatali fórumok, a közös védelmi vonalak és a gazdasági összekapcsolódások –ha nem is varratmentes felépülést hozó gyógyírt -, de mindenképpen hatékony kezelést jelenthetnek a trianoni sebre. Éppen ezért meggondolatlan és romboló szabadságharc helyett határozott, de higgadt nemzeti érdekérvényesítésre, az Unió megerősítésére és józan, a magyarság érdekeit szem előtt tartó, felgyorsított bővítésére van szükség.

Amikor nemzeti összetartozásról beszélünk, nem verhetjük szét azt a közösséget, amelyben ismét egymásra találhat magyar és magyar. Amikor nemzeti összetartozásról beszélünk, nem oszthatjuk az egyenlő választójog garantálásakor első- és másodrangú polgárokra nemzettársainkat. Amikor nemzeti összetartozásról beszélünk, nem követhetjük el újból történelmi hibáinkat. Amikor nemzeti összetartozásról beszélünk, nem folytathatunk szabadságharcot saját magunk ellen. Az Unió jelentős átalakulás előtt áll, a magyar kormány pedig jelenleg a változás rossz oldalára szorít minket. Ha Trianon fájt, akkor Európa elvesztése is fájni fog. Aki az Unió ésszerű megreformálása helyett annak zsákmányszerző szétverésében érdekelt, az újból határokat emel, bezárja magát és kizárja nemzettársait. Trianon mély sebeire csakis egy erős és együttműködő Európa jelenti az ellenszert. Mi, ezt akarjuk.

821 nappal vagyunk a miniszterelnök vízválasztó, az illiberális államot meghirdető tusványosi beszéde után. Akkor megfogadtam, hogy európai képviselőként nyílt levélben fogom minden héten figyelmeztetni a közvéleményt a rezsim bűneire. Kilencvennegyedik alkalommal kongatom a harangokat, de addig folytatom, amíg szükség van rá. Mert európai demokrataként ez a dolgom.

Ujhelyi István
az MSZP alelnöke, EP-képviselő