Harangozó Tamás levele Kocsis Máténak

Tisztelt Elnök Úr!

Ezúton kezdeményezem, hogy a Honvédelmi és rendészeti bizottság a soron következő ülésén tárgyalja meg az izsáki rendőrőrsön áprilisban történt halálos kimenetelű kényszervallatás körülményeit feltáró országos rendőr-főkapitányi jelentést, és az annak alapján megtett vezetői intézkedéseket. A napirend érdemi megtárgyalásának előfeltétele, hogy a jelentést a bizottság tagjainak rendelkezésére bocsássák megfelelő időt hagyva annak áttanulmányozására. Javaslom, hogy a napirend pont tárgyalására hívja meg belügyminiszter urat és az országos rendőrfőkapitányt.

Mint emlékezetes 2013. április 8-án az izsáki rendőrőrsön feltehetően kényszervallatás következtében elhunyt Bara József. A Belügyminisztérium június 17-én kiadott közleménye szerint az Országos Rendőr-főkapitányság tényfeltáró vizsgálatot folytatott le az ügyben. Az elkészült vizsgálati jelentést a tárca megküldte a nyomozást folytató ügyészi szervnek. A közlemény arra is kitér, hogy a belügyminiszter utasította az országos rendőrfőkapitányt a feltárt hiányosságok megszüntetéséhez szükséges személyzeti és szakmai intézkedések megtételére.

Tisztelt Elnök Úr!

Meggyőződésem, hogy egy hatékonyan vezetett és irányított, jogállami elvek mentén működő rendőri szervezetben ilyen brutális intézkedésre nem kerülhet sor. Ebből következően az izsáki rendőrőrsön történtek mögött komoly mulasztások és rendszerszintű hibák húzódhatnak meg, amik feltárása és kiküszöbölése a rendőrség és a Belügyminisztérium vezetésének felelőssége. E feladat maradéktalan végrehajtásának számonkérése és szükség esetén jogalkotási javaslatokkal történő segítése azonban az Országgyűlés illetékes szakbizottságának kötelessége.

Budapest, 2013. szeptember 20.

Tisztelettel:

dr. Harangozó Tamás
frakcióvezető-helyes