2011. április 26. 15:38

Harangozó Tamás napirend előtti felszólalása

Tisztelt Képviselőtársaim, tisztelt jelenlévő kormánytagok! Engedjék meg, hogy emlékeztessem Önöket az alábbiakra: „Nincs mentség és nincs kifogás, ha a kormány nem tudja garantálni a magyar polgárok védelemhez való jogát. … A védelem jogának biztosítása nem pénz, hanem akarat és szándék kérdése.”


Lassan egy éve, hogy csodavárások közepette megalakult a 2. Orbán-kormány. Lassan egy éve, hogy két héten belül rendet ígértek és jólétet az országban. Mostanra azonban kiderült: átverték a választókat.

A kormány egyéves tevékenysége világosan kirajzolta a Fidesz valódi társadalompolitikáját, a társadalmi szolidaritás teljes hiányát. Ahogy Lázár János fogalmazott: akinek nincs semmije, az annyit is ér.

Mi előre szóltunk, hogy e politika a társadalmi katasztrófát fog okozni.
Mi előre szóltunk, amit most Kelet-Magyarországon látunk, az egyenes következménye a meghozott döntéseiknek.

Előre szóltunk, Önök mégis hónapokig tűrték, hogy gárdaklónok masírozzanak Magyarország utcáin. 2010 júniusában írásbeli kérdésben hívtam fel a figyelmet e jelenségre, akkor azonban azt a választ kaptam a belügyminisztertől, hogy nem rendelkeznek jogi eszközökkel.

Miért kellett megvárni Gyöngyöspatát? Miért kellett megvárni Hajdúhadházat, Tiszavasvárit, Szikszót? Mivel volt elfoglalva a kormány az elmúlt egy évben? Két lehetőség van: vagy teljesen alkalmatlanok arra, hogy úrrá legyenek a helyzeten, vagy csendben összekacsintottak a szélsőjobboldali provokátorokkal.

Itt szeretném leszögezni, hogy amit a Jobbik Kelet-Magyarországon művel az nem megoldás. Felhívja a figyelmet ugyan a feszültségekre, de nem ad megoldást! Sőt amit és ahogy tesznek, azzal maguk válnak a problémává, maguk válnak a problémák generálójává!

Ami pedig a Kormány rendvédelmi szerveket érintő intézkedéseit illeti világossá vált, hogy Orbán Viktor szavai csak üres frázisok, hétköznapi nyelven, egyszerű hazugságok voltak.

Önök az elvonásokkal egyszerre sodorják az összeomlás szélére a rendvédelmi szerveket és egyszerre sújtják a hivatásos állományt, aminek tagjait mind erkölcsi mind anyagi értelemben megalázták. Lex Borkai, semmisségi törvény, csökkenő jövedelmek, megfigyelések és most a szolgálati nyugdíj elvétele.  

Hölgyeim és Uraim erre nem vezet út!

„Nem nyugszom addig, míg minden faluban nem lesz körzeti megbízott, nem nyugszom bele abba, hogy egyesek azt mondják, nem lehet két héten belül érzékelhető változást elérni.” – mondta Orbán Viktor egy éve.

Tisztelt Ház!

Remélem is, hogy nem lesz egyetlen nyugodtan végigaludt éjszakájuk sem, amíg az önök által előidézett szociális, rendészeti és lassan politikai válságot meg nem oldják.

Itt az idő, hogy az Orbán-kormány két héten belül - ha nem is a rendrakást -, de a saját maga által előidézett katasztrófahelyzet kármentesítését elvégezze.
Ezért felkérjük a kormányt, hogy május 11-ig, azaz a következő két hét alatt, az alábbi intézkedéseket tegye meg:

  1. A 33 leghátrányosabb helyzetű településen a 8 órás közmunkaprogram visszaállítása.
  2. A 33 leghátrányosabb helyzetű településen a településőr program visszaállítása.
  3. A BM-től zárolt 35 milliárd forint visszaadása.
  4. A hivatásos állomány tekintetében a munkabéke visszaállítása, minden további, a fegyvereseket érintő megszorítás napirendről levétele.
  5. A polgárőrségről szóló törvény módosítása, amely egyszer s mindenkorra elrendezi, hogy a közbiztonság fenntartása a rendőrség feladata és mindenki csak vele egyeztetve vehet részt a munkában.


Hangsúlyozom, hogy ezen intézkedések csak a 0. lépései annak, hogy a tragédiák elkerülhetőek legyenek.

Figyelmeztetjük önöket: amennyiben azonnal nem cselekednek, az beláthatatlan tragédiák sorának bekövetkezésével fog járni! Ebben az esetben a kormány tagjainak nem csak itt a Parlamentben, hanem az áldozatok családtagjainak kell majd számot adniuk, és akkor Orbán Viktor szavaival élve: valóban „nem lesz mentség és nem lesz kifogás”.