mszp.hu | Belföld | gyász
2018. március 02. 12:25

Harsányi Iván emlékére

Sohasem emelte fel a hangját, nem beszélt hangosan, mégis mindenki csendben maradt, és rá figyelt, ha felszólalt. Tudása, tapasztalata úgy a tudomány világában, mint az ennél jóval szélesebb körben is, megkérdőjelezhetetlenül elismert volt. A magyar hispanológia rangidős professzora volt, kutatásai, publikációi külföldön éppúgy, mint Magyarországon előbbre vitték a szakterületét. Elkötelezett híve volt a különböző európai országok tanárai közti együttműködésnek és szinte az utolsó napjaiig az Európai Szocialista és Szociáldemokrata Tanárok Szervezetének a vezetőségi tagja volt.

Jól emlékszem, hány alkalommal köszöntötték osztrák, spanyol, svéd, angol kollégák egy-egy szakmai konferencián, összejövetelen, előadásait a legnagyobb tisztelettel kísérték figyelemmel. Harsányi Iván az egyik legkitűnőbb tudós volt a magyar baloldalon. Az MSZP Pedagógus Tagozatának tagja, nagyszerű barátunk, kitűnő kollégánk. Mindannyian gyászoljuk, gondolatai, tanításai velünk maradnak.

Hiller István

Kapcsolódó párttagok