2012. szeptember 06. 09:54

Hartmann Ferenc határozati javaslata az örményekkel kapcsolatban

Tisztelt Polgármester Úr! - A Magyarországon gyilkosság miatt elítélt és életfogytig tartó börtönbüntetését töltő Ramil Sahib Safarov azerbajdzsáni állampolgárt a magyar kormány kiadta hazájának, ahol sajnálatos módon elnöki kegyelemben részesült.

Az ügy kapcsán számos nemzetközi és hazai szervezet, köztük az Európa Parlament és az Európa Tanács tiltakozott az eljárás miatt és fejezte ki az örmény néppel való együttérzését és szolidaritását.

Tekintettel arra, hogy Veszprémben az örmény nemzetiségnek régóta van választott kisebbségi önkormányzata, javaslom, hogy Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a kisebbségi önkormányzat közreműködésével - szeptember 13-ai Közgyűlésén elfogadott határozattal - fejezze ki az örmény néppel való szolidaritását, mint ahogyan megtette azt sok hazai szervezet, köztük több egyház is.

A határozati javaslat szövegének az alábbiakat javaslom:

Értesülve az elmúlt napok sajnálatos eseményeiről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata – a Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat közvetítésével -együttérzéséről, szolidaritásáról biztosítja a sokat szenvedett örmény népet.

Bízom benne, hogy a kezdeményezés jól szolgálja a két önkormányzat további együttműködését.
Tisztában vagyok vele, hogy javaslatom nehezen illethető az előírt eljárásrendbe, de közös akarat esetén nem okozhat megoldhatatlan problémát annak napirend előtt kezelése.
Kérem polgármester urat, hogy javaslatom támogatni és elfogadásra a képviselőtestület elé terjeszteni szíveskedjen. Természetesen a határozati javaslat szövege módosítható.

Hartmann Ferenc