Határozott lépéseket sürget az MSZP az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatban

Az utóbbi időben megszaporodott bejelentésekre való tekintettel a mai napon a Parlament Fogyasztóvédelmi bizottsága megvitatta az étrend-kiegészítőkkel, a gyógyhatású készítményekkel és a gyógyszerekkel kapcsolatos, valamint ezek interneten történő beszerzése során felmerülő fogyasztóvédelmi kérdésekről szóló napirendi pontot.

A bizottsági ülésen megjelent a témában érintett Emberi Erőforrások Minisztériumát, az ÁNTSZ-t, az OÉTI-t, a Gyemszi-t, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot, a Gazdasági Versenyhivatalt, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületet és a Nemezti Adó- és Vámhivatalt képviselő szakember.

Az ülésen elhangzottak alapján állásfoglalás formájában javasoljuk az érintett termékekkel, különösen az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos jogi szabályozás áttekintését annak érdekében, hogy az ellenőrzést végző hatóságok hatásköre valamennyi e területen tapasztalható jogsértéssel szemben hatékony fellépést tegyen lehetővé. Szükségesnek tartjuk az étrend-kiegészítőkre vonatkozó rendelet módosításának mielőbbi elfogadását, valamint az európai uniós szintű fellépést. Javasoljuk továbbá a közvetlen értékesítés tekintetében a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet módosítását.

Tekintettel arra, hogy kiemelt figyelmet igénylő termékkörről van szó, mivel a fogyasztók egészségük megőrzése, illetve betegségük gyógyítása érdekében vásárolják meg ezeket a termékeket, szükségesnek tartjuk a hatóságok folyamatos és összehangolt ellenőrző tevékenységét.

Támogatunk minden olyan törekvést, fogyasztói tudatosságot növelő tájékoztató kampányt, amely fel kívánja hívni a fogyasztók figyelmét az étrend-kiegészítők, gyógyhatású készítmények és gyógyszerek nem megbízható forrásból történő beszerzésének súlyos egészségügyi kockázataira.

Simon Gábor,
a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke