Hatékonyabb uniós katasztrófavédelmet!

"A kolontári tragédia nyilvánvalóvá tette, hogy sem az Európai Szolidaritási Alap, sem a Humanitárius Alap nem képes ipari katasztrófák esetében gyors segítségnyújtásra. Szomszédaink gyors segítségét leszámítva, az Európai Unió csak bátorító szavakkal támogatta a magyar áldozatokat és családjaikat. Elkerülhetetlenné vált ezért az európai szintű polgári védelmi együttműködés felülvizsgálata. A természeti katasztrófák határon átnyúló jellegéből adódóan szükséges a szorosabb koordináció az uniós segítségnyújtás terén. Üdvözlöm ezért az Európai Vészhelyzeti Reagálási Központ felállítását is, amely hatékonyabban hangolná össze az uniós katasztrófa-elhárítást a tagállamokban. A Kolontár mellett bekövetkezett vörösiszap-katasztrófa példa nélkül álló. Ez azonban nem jelenti azt, hogy máshol nem történhet hasonló tragédia. Az ehhez és a nagybányaihoz hasonló katasztrófák megelőzése közös ügyünk, amely európai szintű lépéseket igényel." - hangsúlyozta Tabajdi Csaba, a Környezetvédelmi Bizottság tagja a polgári védelmi mechanizmus felülvizsgálata kapcsán rendezett európai parlamenti vitában.

A szocialista delegációvezető hozzátette: "A természeti és az emberi tevékenység okozta katasztrófák száma jelentősen megnőtt az utóbbi években az Európai Unió területén. Tanulnunk kell az ajkai vörösiszap-tározó tragédiájából, amely Magyarország történetének talán legsúlyosabb ipari katasztrófája, vagy a nagybányai ciánkatasztrófából, hogy a jövőbeli baleseteket megelőzhessük. Kulcsfontosságú ezért az uniós katasztrófavédelmi rendszer hiányosságainak orvoslása. Fontos, hogy a tagállamoknak a katasztrófavédelmi- és elhárítási kapacitásaikat előzetesen kellene közölniük az Európai Bizottsággal. A Bizottság ezekről az eszközökről naprakész nyilvántartást vezetne, így egy katasztrófa esetén gyorsabban és összehangoltabban lehetne a bajba jutottakon segíteni."
 
Tabajdi Csaba kiemelte: "Nyomatékosan kérem az Európai Bizottságot, hogy foganatosítson hathatós intézkedéseket az ipari katasztrófák megelőzése érdekében. Körültekintő uniós szintű lépésekre van szükségünk a tervezett verespataki aranybánya-beruházás esetében is, hogy a nagybányai katasztrófa ne ismétlődhessen meg még egyszer!"