2011. május 03. 08:50

Helyes, de nem elégséges a Btk. módosítása

Göncz Kinga üdvözölte, hogy a magyar Országgyűlés demokratikus pártjai összefogtak az egyenruhás megfélemlítés fölszámolása érdekében. A szocialista képviselő ugyanakkor hangsúlyozta: a kormány késve lépett, és csak tüneti kezelésre vállalkozik, ahelyett, hogy a probléma hosszú távú megoldására törekedne. Véleménye szerint a hatályos törvényeknek érvényt szerezve, a Btk. szigorítása nélkül is megfékezhető lett volna a félelemkeltő masírozás, kellő politikai akarattal.


"A kormány tétlenül szemlélte, hogy a gyöngyöspatai, hajdúhadházi romákat hetekig rettegésben tartják a lakhelyük közelében fenyegetően járőröző egyenruhások. A Büntető törvénykönyv módosítása helyes irányba tett lépés, ugyanakkor megkésett és semmiképpen sem elégséges intézkedés" - vélekedett Göncz Kinga a Btk. módosításáról.

Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának alelnökeként a képviselő leszögezte: a demokrácia és a jogállam alapja az átgondolt, társadalmi párbeszéden alapuló, kiérlelt döntéshozatal és törvényalkotás, nem az éppen aktuális helyzethez igazodó, ad-hoc jellegű jogszabály-gyártás. "Nem lehet egyfelől a szélsőséget büntetni, másfelől cinkos módon teret engedni a gyűlöletbeszédnek az Országgyűlésben és annak falain kívül, mert annak az eredménye félelemkeltés és erőszak" - mondta Göncz Kinga. A törvényen kívüli erőszakszervezetek masírozását a döntően romák lakta településeken a hatályos törvényeknek érvényt szerezve, kellő politikai akarattal meg lehetett volna fékezni, tette hozzá.

Göncz Kinga szerint a Btk. módosítása a helyes irányba tett lépés, de semmiképpen sem elegendő. A képviselő hangsúlyozta a bűnmegelőzés, a közvetítés, a mediáció fontosságát. "A kormány feladata, hogy olyan gazdasági, társadalmi környezetet hozzon létre, amely csökkenti a társadalmi különbségeket, erősíti a szociális és munkahelyi ellátórendszert, esélyegyenlőséget teremt. Ehelyett olyan intézkedések sorozatát hozza, amely drámaian rontja éppen a szegények, a leszakadt társadalmi csoportok helyzetét. A magas keresetűeknek kedvező egykulcsos adóval, a tanköteles kor leszállításával, a családi adókedvezménnyel, a szociális területről tervezett drasztikus forráskivonással azokat hozza még kiszolgáltatottabb helyzetbe, akiknek évek óta nincs esélyük munkára, tisztes megélhetésre. A büntetés, legyen bármily szigorú, csak tüneti kezelés. Az okokat kell föltárni és megszüntetni" - hangsúlyozta a szocialista EP-képviselő.