mszp.hu
2021. július 15. 21:52

Hétvégi családi strandjegy pályázat

Hétvégi családi strandjegy pályázat
Hétvégi ingyenjegyet biztosít a siófoki strandra az MSZP mintegy 300 egészségügyi és szociális dolgozó családjának.

Töltse le a pályázati űrlapot, töltse ki és küldje vissza a [email protected] email címre

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelő: Magyar Szocialista Párt
1114 Budapest, Villányi út 11-13.
Nyilvántartási szám: 01-02-0000564

Telefonszám: +361 222 6797
e-mail cím:
[email protected]
Adatvédelmi tisztviselő: Németh Imre

Az adatkezelés megnevezése:

Hétvégi strandjegy pályázat az egészségügyi és szociális dolgozóknak és családjaiknak (továbbiakban: Hétvégi strandjegy pályázat)

Az adatkezelés célja: A pályázatra jelentkezők személyes adatainak kezelése a pályázat beadásához, a belépőjegyek átadás – átvétele, a kapcsolattartás céljából

Az adatkezelés időtartama: két hónap

Az adatkezelés kezdete és vége: 2021. július 15. – 2021. szeptember 15.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a), az érintett hozzájárulása valamint c) pont, jogi kötelezettség teljesítése

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ,

Különleges adat: egészségügyi adatok

Az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges személyes és különleges adatok:

  • pályázó neve,
  • születési dátuma,
  • munkahely megnevezése
  • lakcíme,
  • telefonos és elektronikus elérhetősége
  • aláírása,
     

A megadott személyes adatok címzettje:   Magyar Szocialista Párt


Az érintettek köre: A pályázatra jelentkezők,


Az érintettek jogai: Az adatkezelő biztosítja, hogy az érintett minden törvényes jogát érvényesítheti. Az érintett vagy törvényes képviselője személyes és különleges adatait bármikor módosíthatja vagy töröltetheti az [email protected] e-mail címen, vagy az adatkezelő címére küldött levélben: 1114 Budapest, Villányi út 11-13. /p


Adattovábbítás: A megadott személyes adatokat az MSZP maga kezeli, azokat harmadik személynek nem adja ki.


Az érintett hozzájáruló nyilatkozata:
A személyes és különleges adatok közlésével hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Szocialista Párt a GDPR és az Info tv rendelkezéseinek betartásával azokat a 2021. Hétvégi strandjegy pályázatkapcsolódóan kezelje. Az adatkezelésről a Hétvégi strandjegy pályázatAdatkezelési Tájékoztatót megismertem. A jogaimról és a jogorvoslat fórumairól a www.mszp.hu holnapon található általános Adatkezelési Tájékoztatóban kapok információt.


Jogszabályi háttér:
A Magyar Szocialista Párt az adatkezelés során betartja a 2011. Évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról (a továbbiakban Info trv.), valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, GDPR, általános adatvédelmi Rendelet.

Kapcsolódó dokumentumok

strandjegypalyazat_urlap.docx ( 15.74 kB )

Kapcsolódó párttagok