2012. március 27. 09:54

Hiányosságok az utazásszervezés szabályozásában

A nyári utazási szezon előtt konszenzussal döntés született az utazásszervezéssel kapcsolatban. Jelenleg Magyarországon utazási irodai tevékenységet csak szigorú feltételek teljesítése mellett lehet folytatni. Bizottság vizsgálja az utazásszervezéssel kapcsolatban felmerülő fogyasztóvédelmi problémákat és számos területen módosítás lenne helyén való.

A Fogyasztóvédelmi bizottság az érintett hatóságok, szakmai szervezetek és fogyasztóvédelemmel foglalkozó civil szervezetek részvételével 2012. március 26-i ülésén vitatta meg az utazásszervezéssel kapcsolatban felmerülő fogyasztóvédelmi kérdéseket és az azok rendezését elősegítő intézkedéseket.

A tanácskozáson részt vett a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság,  a Magyar Utazásszervezők Szövetségének, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének, illetve az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület képviselője. Az elhangzottak alapján a bizottság tagjai azokat a pontokat, amelyekben egyetértettek ajánlásban foglalták össze.

A bizottsági ülésen elhangzottak alapján indokoltnak látszik az utazásszervezői tevékenységre vonatkozó szabályozás felülvizsgálata a megváltozott fogyasztói szokásoknak és az online, valamint a határon átnyúló értékesítés térnyerésének figyelembe vételével. Megfontolásra érdemes az a javaslat, mely szerint az utazási irodák vagyoni biztosítékának meghatározásánál az árbevételen túl a befizetett előlegek és részvételi díjak is kerüljenek alapul vételre. Az e tevékenység felügyeletét és ellenőrzését végző hatóságok együttműködése, jogosítványainak és szankcionálási lehetőségeinek megerősítése még hatékonyabbá teheti az ellenőrzést és az illegális tevékenység kiszűrését. A tudatos fogyasztói magatartás és szemlélet kialakítása érdekében erősíteni szükséges a fogyasztóvédelemmel foglalkozó civil szervezetek és a hatóságok fogyasztók tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységét; valamint szükséges a jogosulatlan utazásszervezéssel szembeni hatékony fellépést lehetővé tévő jogszabályi háttér biztosítása.

Simon Gábor,
a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke,
országgyűlési képviselő