2012. július 05. 06:41

Horn Gyula 80. születésnapjára

A Magyar Szocialista Párt tisztelettel köszönti Horn Gyulát 80. születésnapján. Európai politikust, magyar államférfit, baloldali embert, a XX. század végi magyar és európai történelem egyik meghatározó alakját köszöntjük ma.

Horn Gyula európai politikusként történelmi tettet vitt véghez, amikor a kelet-németek emberek előtt megnyitotta Magyarország nyugati határait. Ezzel az első rést vágta a vasfüggönyön, ami elvezetett a berlini fal leomlásához, majd Németország, és később Európa újraegyesítéséhez.   

Magyar államférfiként egyik kezdeményezője és fontos alakítója volt a fordulatnak, ami lehetővé tette a magyarországi rendszerváltást és a III. Magyar Köztársaság megteremtését.  

Azzal, hogy 1994-ben vezetésével abszolút többséget szerzett a Magyar Szocialista Párt, a baloldali elvek maradandó érvényességét, a baloldali politika nem szűnő létjogosultságát bizonyította be. A kétharmados kormányzati felhatalmazás birtokában pedig azt, hogy az MSZP kormányon eltökélten védelmezi a jogállamiságot, hatékonyan érvényesíti a gazdasági racionalitást, és felelősen képviseli a nemzeti érdekeket.  

Kormányzása alatt a magyar baloldal képes volt még inkább megszilárdítani a demokráciát, stabilizálni a gazdaságot, megvédeni az elesetteket, elmélyíteni az európai integrációt, növelni az ország nemzetközi tekintélyét.  

Horn Gyula kitartóan és eredményesen küzdött azért, hogy Magyarország az európai és észak-atlanti együttműködés megbecsült, elismert tagja legyen. Kormányzása idején nem volt kérdés, hogy hazánk egyre szorosabb és mélyebb együttműködésre törekszik Európával, az Egyesült Államokkal és a nyugati világgal. Nem kis részben neki is köszönhető, hogy az ezzel ellentétes törekvések eddig nem jártak sikerrel.  

Az általa vezetett kormány felelős nemzetpolitikájának köszönhető, hogy sikerült rendezni Magyarország és a szomszédos államok viszonyát, és új alapokra helyezni a határon túli magyarság és az anyaország kapcsolatait.  

Mindenkor következetesen védte és támogatta a nehéz helyzetben lévőket, a munkájukból élőket, a nyugdíjasokat, a hétköznapok emberét – mert az ő érdekeik szolgálata, az ő gondjaik enyhítése volt politikájának célja és lényege. Akkor is, amikor baloldali, de felelős politikusként az ország élén képes volt meghozni az emberileg olykor nehéz, politikailag sokszor kockázatos, de az ország hosszú távú sorsára nézve mindig szükséges döntéseket. Az idő őt igazolta: az örökölt gazdasági gondok leküzdésével sokszorosan megtérültek az átmeneti áldozatok. Ez alapozta meg a magyar gazdaság újkori történetének legnagyobb arányú gyarapodását az ezredforduló éveiben. Ennek köszönhette az ország a dinamikus fejlődést, az új munkahelyek tömeges létrejöttét, a jólét fokozatos emelkedését, az esélyek kiegyenlítődését, az elesettek felemelkedését – mindazt, amit a baloldal képvisel, és ami egy nemzet számára fontos, de aminek ma híján van az ország.
 
Magyarország valamennyi polgára megbecsüléssel gondolhat Horn Gyulára mindezért. A Magyar Szocialista Párt pedig hálás neki és büszke rá. Hálásak vagyunk, mert vezetésével jobb, erősebb és sikeresebb ország lett a hazánk. És büszkék vagyunk, mert vezetésével a baloldal történelmi sikereket érhetett el, és bebizonyította: a Magyar Szocialista Párt képes megújulni, képes megerősödni és képes sikeresen kormányozni.

A Magyar Szocialista Párt elnöksége a párt valamennyi tagjának nevében 80. születésnapja alkalmából erőt, kitartást és gyógyulást kíván Horn Gyulának – az MSZP egykori elnökének, Magyarország volt miniszterelnökének, Európa egyik legelismertebb államférfijának.

Mesterházy Attila,
az MSZP elnöke