Külföld | földbérlet közlemény
2012. október 17. 09:30

Hozzuk helyzetbe a fiatal gazdákat!

Az európai szocialisták a nagyobb támogatásért lépnek fel. 

"A Közös Agrárpolitika új szabályozását tárgyalja a közvetlen kifizetésekről szóló EP jelentés. Kiemelten fontosnak tekinti, hogy minden fiatal gazda külön uniós támogatásban részesüljön. Ez magyar nemzeti érdek mivel a hazai gazdatársadalom csupán töredéke, 13%-a fiatalabb 40 évnél. Az európai szocialisták szerint a mezőgazdaságból megélni kívánó fiataloknak azonban az Európai Bizottság által javasolt 25 hektárnál jóval nagyobb területre kell támogatást nyújtanunk. A tisztességes megélhetést és a versenyképes mezőgazdasági termelést csak így biztosíthatjuk. Módosító javaslatommal azt kezdeményeztem, hogy a támogathatóság területi határát egységesen 100 hektárban állapítsuk meg. Javaslatom tárgyalási alapként szolgál az Európai Parlament politikai csoportjai közötti egyeztetéseken. Meggyőződésem, hogy a fiatal gazdák a magyar mezőgazdaság jövőjének garanciái!" - hangsúlyozta Tabajdi Csaba, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság tagja a Közös Agrárpolitika reformjához benyújtott módosító javaslatai kapcsán.

A szocialisták brüsszeli vezetője kiemelte, hogy "Magyarország 2014-ben összesen 26 millió eurót fordíthat a fiatalok helyzetbehozására, ami gazdánként akár 70 ezer euró támogatást is jelenthet. A fiatal termelők előtt álló legnagyobb akadály a földhöz jutás. Hazánkban a kormány által meghirdetett kétes földbérlet-pályázatok lehetetlenné teszik a "nem kormány közeli" fiatal gazdák földszerzését. Ezzel szemben az Európai Parlament javasolja, hogy az unió nyújtson a hitelek kamatköltségeinek fedezésére támogatást, illetve a földbérletre vonatkozóan bankgaranciát. Ezzel vonzóbbá tehetjük a mezőgazdaságot a fiatalok számára, és segíthetjük a gazdatársadalom megújítását."