Hűnek lenni az európai értékekhez

Az Európai Unió csak úgy tudja megőrizni vonzerejét, ha maga is példát mutat a demokrácia, az alapvető jogok tiszteletben tartása terén - fejtette ki Göncz Kinga szocialista EP-képviselő az első világháború 100. évfordulójának tanulságairól rendezett szerdai reggeli plenáris vitához benyújtott írásbeli hozzászólásában.

"Amikor az első világháborúra, és a vérontás 16 millió áldozatára emlékezünk, akkor nemet mondunk a konfliktusok erővel történő “megoldására”, a határok erőszakos megváltoztatására, a háborús retorikára, a nacionalista és soviniszta indulatokra, a népeket, embercsoportokat egymással szembeállító, megbélyegző gyűlöletkeltésre, a kirekesztésre. Igent mondunk a megbékélésre, a viták diplomáciai úton való rendezésére, a szolidaritásra, a demokráciára, az emberi jogok tiszteletben tartására. Igent mondunk az európai integrációra, amely a szűklátókörű és hatalmukat minden áron megtartani kívánó politikai elitek által gerjesztett évszázados ellenségeskedéseket oldotta tartós békévé a XX. század két világégését kirobbantó kontinensen" - áll Göncz Kinga írásbeli hozzászólásában.
 
"Mi, európaiak, már természetesnek vesszük, hogy békében élünk. Strasbourgról ma már keveseknek jut eszébe a francia-német megbékélés, sokkal inkább híres székesegyháza, és az elzászi borok. A közelmúlt és a jelen szomorú eseményei - a balkáni háborúk, és a krími, kelet-ukrajnai konfliktus - azonban a mai generációkat is figyelmeztetik arra, hogy a békéért nap mint nap meg kell küzdeni" - hangsúlyozta Göncz Kinga.
 
"Az európaiak közösségéhez tartozni - minden ellenkező híresztelés dacára - mindmáig olyan vonzó cél, amely “fegyverletételre” késztet, kiegyezésre sarkall egykori ellenfeleket, ellenségeket. Jólétben és demokráciában élni olyan cél, amely tömegeket, népeket buzdít arra, hogy szembeforduljanak tekintélyelvű rendszerekkel és vezetőkkel, és ha kell, a parlamenten kívül harcolják ki jogaikat".
 
"Mi, akik tagok vagyunk, hajlamosak vagyunk lebecsülni az európai közösség erejét. De vonzerőnket csak úgy tudjuk megőrizni, ha magunk is hűek vagyunk európai értékeinkhez" - fejtette ki a szocialista EP-képviselő.