Belföld | közlemény devizahitelesek
2013. július 23. 17:29

Igazságos szabályozást a devizahiteleseknek és mindenkinek!

A Magyar Szocialista Párt felszólítja a kormányt, hogy hagyjon fel a devizahiteles szabályozás barkácsolásával, s kérje fel a Magyar Nemzeti Bankot, hogy az kezdeményezzen háromoldalú tárgyalásokat a Svájci Nemzeti Bankkal, illetve az Európai Központi Bankkal a probléma fenntartható megoldása érdekében, amely nem példa nélküli, ld. Lengyelország esetet.

Az MSZP emlékeztet arra, hogy a devizahitelezést az első Orbán-kormány indította útjára a 2001. június 15-én kelt 88/2001. (VI. 15.) Korm.r. révén. Ezt követően számos csapás érte a hitelfelvevőket, leginkább a svájci frank érintettjeit.

Az MSZP azt is rögzíti, hogy az elmúlt 12 esztendőben a bankok vezetői, következésképpen az egyéb szereplők részéről totális zűrzavarba torkolló kommunikáció zajlott, amely a hitelfelvevőket sokszor irracionális döntésekbe hajszolta.

A mai napig tisztázatlan ugyanakkor, miért nem volt lehetőség arra, hogy a lakosság a devizahiteleket devizában kaphassa meg, avagy abban fizethesse vissza? Ezzel összefüggésben az MSZP nyugtázza a magyar bíróság legutóbbi döntéseit, amelyek révén az is világossá vált, hogy a bankok a szabadpiacon elérhető árfolyamokhoz képest indokolatlanul nagy haszonkulccsal váltották a pénzt.

Szintén tisztázatlan, hogy a bankok milyen mértékben vásároltak devizát a devizahitelekhez, s az is, hogy fedezeti műveletekkel vajon mérsékelték-e az árfolyam-kockázatokat, s ezt az előnyt megosztották-e a hitelfelvevőkkel?

A javasolt háromoldalú központi banki tárgyalások mindezekre választ adhatnak.

Az MSZP úgy látja, hogy az Orbán-kormány eddigi lépései többnyire társadalmi haszon nélkül maradtak. A végtörlesztés eszközével ugyanis jobbára azon tehetős ügyfelek tudtak élni, akik mellényzsebből voltak képesek előrántani a szükséges összegeket. Az árfolyamgát ugyan sokaknak hozott pillanatnyi megkönnyebbülést, azonban szinte a végtelenségbe tolta ki a hitelek futamidejét, azaz egyeseket életfogytig tartó törlesztésre ítélt, nem ritkán teljes vagyonvesztés mellett.

Az MSZP álláspontja szerint az uniformizálás aligha vezet igazságos megoldásokhoz. Úgy gondoljuk, hogy különbséget kell tenni a spekulatív hitelfelvételek és az otthonokat érintő műveletek között, továbbá eltérő karakterűek a gépkocsikra, vagy szabad felhasználásra felvett hitelek is.

Új alapelvként kellene rögzíteni, hogy ha az adós az eredendően megállapított fedezetet elbukta, akkor a banknak további követelése nem lehet. Ezt kívánja a kockázatmegosztás igazsága is!

Az MSZP tehát határozottan kiáll amellett, hogy az állam az igazságosság igényével szabályozzon! Kézenfekvő, hogy a devizahitelek, s ezek sorában különösen a svájci frankban számon tartottak egyenkénti újratárgyalásra kerüljenek az ügyfél és a bank között, éspedig körültekintő szabályozás keretein belül.

A végveszélybe került családok azonban további szolidaritásra érdemesek. Az állam felelőssége ott érhető tetten, hogy tanúsít-e méltányosságot a megroppant életek iránt?

Amennyiben a kormány ismét elmulasztja a valós megoldást, úgy az kényszerűen a 2014-ben hivatalba lépő MSZP-kormányra marad, amely a szükséges lépéseket a fentiek szerint fogja megtenni.

Szanyi Tibor
országgyűlési képviselő